Navigacijska pot

Zdravstveno zavarovanje v tujini

Avstrijska študentka v nizozemski bolnišnici

Avstrijka je morala med študijem na Nizozemskem na operacijo.

Po predpisih EU je bila upravičena do enakega obravnavanja kot zavarovanci na Nizozemskem: bolnišnica bi morala poslati račun njeni zavarovalnici, ne pa zahtevati, da stroške plača sama.

Center SOLVIT je bolnišnico opozoril, da je tako ravnanje diskriminatorno. V bolnišnici so račun ustrezno popravili in ga poslali na nosilca zdravstvenega zavarovanja v Avstriji.

Rešitev zadeve v 4 tednih.

Več informacij: Zdravstveno varstvo študentov v tujini


Britanska bolnica pri zdravniku v Bolgariji

Britanski državljanki, ki je živela v Bolgariji, je bolgarski zdravnik zaračunal pregled, čeprav je predložila vse zahtevane dokumente.

Zdravnik je njena dokazila zavrnil s pojasnilom, da ni dobil nobenih navodil glede zdravljenja bolnikov iz drugih držav EU.

Toda bolgarski državljani ne plačajo obiska pri zdravniku, po predpisih EU pa je treba državljane EU obravnavati enako kot domače prebivalce.

Po posredovanju centra SOLVIT so bolgarski organi Britanki poslali dopis, v katerem so potrdili njene pravice, zdravnik pa plačila za pregled ni več zahteval neposredno od nje.

Rešitev zadeve v 8 tednih.

Več informacij: Zdravstveno zavarovanje v tujini


Pravica tujcev do zdravniškega pregleda v Španiji

Nemški državljanki, ki je živela v Španiji, so zavrnili vračilo stroškov za zdravniški pregled, ker španski organi niso priznali dokumentov nemškega zdravstvenega zavarovanja. Po posredovanju centra SOLVIT so španski organi nemški državljanki razložili, katere dokumente mora predložiti, in uspelo ji je uveljaviti svoje zdravstveno zavarovanje.

Rešitev zadeve v 4 tednih.

Več informacij: Zdravstveno zavarovanje v tujini


Belgijec na operacijo v Francijo

Belgijski državljan je pri svojem nosilcu zdravstvenega zavarovanja dobil odobritev za operacijo kile na specialistični kliniki v Franciji.

Toda francoski nosilec zdravstvenega zavarovanja mu je sporočil, da mu ne bodo povrnili stroškov za operacijo, čeprav pri takšnih operacijah v Franciji to navadno storijo. Stališče francoskega nosilca zavarovanja je bilo v nasprotju s predpisi EU: če državljanu EU domači nosilec zdravstvenega zavarovanja odobri zdravljenje v drugi državi EU, morajo za njegovo zdravljenje veljati enaki pogoji kot za domačine.

Center SOLVIT je francoskemu nosilcu zdravstvenega zavarovanja pojasnil, da ne uporablja pravilno predpisov EU, in ta je spremenil ravnanje. Belgijskemu organu so poslali popravljeni račun in belgijski državljan je dobil povrnjene stroške za operacijo.

Rešitev zadeve v 8 tednih.

Več informacij: Načrtovano zdravljenje v EU


SOLVIT je grškemu državljanu pomagal pri povračilu stroškov bolnišničnega zdravljenja na Češkem

Grški državljan je med potovanjem po Češki potreboval bolnišnično zdravljenje. Po enem letu so mu poslali račun v višini več sto evrov, čeprav je ob sprejemu v bolnišnico pokazal svojo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Bolnišnica je trdila, da ime in spol državljana nista ustrezala podatkom, navedenim na kartici.

Do razlike med podatki je prišlo pri prevodu iz grščine v češčino. Poleg tega je državljan, ki se je sprva imenoval po grškem mitološkem bogu, spremenil svoje ime.

SOLVIT je češkemu ministrstvu za zdravje posredoval ustrezna pojasnila in podatke (številko socialnega zavarovanja in rojstni list), ki so dokazovali, da je imetnik evropske kartice zdravstvenega zavarovanja dejansko državljan, ki se je zdravil v bolnišnici. Po posredovanju urada SOLVIT so državljanu stroške zdravljenja v celoti povrnili.

Rešitev zadeve v 3 tednih.

Več informacij: Zdravstveno zavarovanje med začasnim bivanjem v tujini