Navigačný riadok

Zdravotné poistenie v zahraničí

Rakúska študentka nemusí zaplatiť účet za pobyt v holandskej nemocnici

Rakúska študentka sa musela počas štúdia v Holandsku podrobiť operácii.

Podľa právnych predpisov EÚ mala nárok na liečbu za rovnakých podmienok ako poistenci v Holandsku, t. j. nemocnica mala poslať účet za jej ošetrenie priamo jej poisťovni, a nie žiadať túto platbu od pacientky.

SOLVIT upozornil na to, že takýto postup by mohol byť považovaný za diskriminačný. Nemocnica svoju chybu napravila a poslala účet príslušnej rakúskej zdravotnej poisťovni.

Vyriešené za 4 týždne.

Viac informácií: Zdravotná starostlivosť pre študentov v zahraničí


Britka nemusí platiť za návštevu lekára v Bulharsku

Občianke Veľkej Británie s pobytom v Bulharsku bol nesprávne vyrubený poplatok za návštevu lekára napriek tomu, že predložila správne dokumenty.

Jej lekár odmietol uznať dokumenty s tvrdením, že nedostal žiadne usmernenia o liečbe pacientov z iných krajín EÚ.

Občania Bulharska však nemusia platiť za návštevu u lekára a podľa právnych predpisov EÚ sa musia na všetkých občanov Únie vzťahovať tie isté podmienky, aké platia pre štátnych príslušníkov danej krajiny.

Po zakročení zo strany siete SOLVIT bulharské orgány poslali pacientke list, v ktorom potvrdili jej práva a lekár stiahol svoju žiadosť o priamu platbu od pacienta.

Vyriešené za 8 týždňov.

Viac informácií: Zdravotné poistenie v prípade sťahovania do inej krajiny


Nemecká občianka môže absolvovať zdravotnú prehliadku v Španielsku

Nemka žijúca v Španielsku nedostala náhradu za zdravotné prehliadky, pretože španielske orgány zamietli jej doklady o nemeckom zdravotnom poistení. Po zásahu siete SOLVIT úrady ženu informovali o tom, ktoré doklady potrebuje a jej zdravotné poistenie uznali.

Vyriešené za 4 týždne.

Viac informácií: Zdravotné poistenie v prípade sťahovania do inej krajiny


Belgičan môže podstúpiť špecializovaný chirurgický zákrok vo Francúzsku

Belgický štátny príslušník získal od svojej belgickej zdravotnej poisťovne súhlas na absolvovanie operácie pruhu na špecializovanej klinike vo Francúzsku.

Francúzska zdravotná poisťovňa mu však oznámila, že chirurgický zákrok nepreplatí, hoci podobné zákroky sa vo Francúzsku preplácajú. Postoj francúzskej zdravotnej poisťovne nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ. Ak vám vaša zdravotná poisťovňa dá súhlas na absolvovanie neakútneho zdravotného ošetrenia v inej krajine EÚ, máte nárok na jeho absolvovanie za tých istých podmienok, aké sa uplatňujú na štátnych príslušníkov danej krajiny.

Francúzska pobočka siete SOLVIT upozornila poisťovňu na nesprávne uplatňovanie právnych predpisov EÚ a presvedčila ju, aby situáciu napravila. Francúzska zdravotná poisťovňa následne belgickej zdravotnej poisťovni poslala zmenený a doplnený sadzobník a belgickému občanovi boli náklady súvisiace s chirurgickým zákrokom vrátené.

Vyriešené za 8 týždňov.

Viac informácií: Plánované zdravotné ošetrenie v EÚ


Sieť SOLVIT pomohla gréckemu občanovi získať úhradu nákladov za pobyt v nemocnici v Českej republike

Grécky štátny príslušník musel byť hospitalizovaný počas svojej cesty v Českej republike. O rok neskôr dostal z príslušnej nemocnice faktúru na niekoľko stoviek eur, aj keď pri hospitalizácii predložil svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Nemocnica tvrdila, že ani meno ani pohlavie dotknutého občana nezodpovedalo údajom na EPZP.

Nesúlad v údajoch vyplýval z prekladu z gréčtiny do češtiny. Okrem toho občan, ktorý bol pôvodne nositeľom mena po gréckom bohu z mytológie, si svoje meno zmenil.

Sieť SOLVIT poskytla Ministerstvu zdravotníctva v Českej republike potrebné vysvetlenia a dôkazy (číslo sociálneho poistenia a rodný list), aby preukázala, že držiteľ EPZP a osoba, ktorá bol ošetrená v nemocnici, sú tou istou osobou. Po zásahu siete SOLVIT grécky občan získal úplnú náhradu nákladov, ktoré nemocnici zaplatil.

Vyriešené za 3 týždňov.

Viac informácií: Zdravotné poistenie v prípade krátkodobých pobytov