Navigācijas ceļš

Veselības apdrošināšana ārzemēs

Vācijas pilsonei atļauj iziet ārsta pārbaudes Spānijā

Kādai vācietei, kura dzīvoja Spānijā, turienes iestādes noraidīja pieprasījumu atlīdzināt ārsta pārbaužu izdevumus, jo viņai bija Vācijas veselības apdrošināšana. Pēc SOLVIT iesaistīšanās sievietei paziņoja, kādi dokumenti ir nepieciešami, un viņas veselības apdrošināšana beigās tika atzīta.

Risinājums rasts 4 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: veselības apdrošināšana, pārceļoties uz ārzemēm


Beļģijas pilsonim veic operāciju Francijā

Beļģijas pilsonis saņēma no Beļģijas veselības apdrošināšanas atļauju veikt trūces operāciju specializētā klīnikā Francijā.

Taču Francijas veselības apdrošināšanas iestāde viņam paskaidroja, ka par operāciju nāksies maksāt pašam, kaut gan parasti Francijā par šādām operācijām izdevumus atlīdzina. Francijas apdrošināšanas nostāja neatbilst ES tiesībām. Ja mītnes valsts veselības apdrošinātājs jums ir atļāvis plānotu ārstēšanos citā ES valstī, jums tur ir tiesības uz tādu pašu attieksmi kā pret citiem šīs valsts pilsoņiem.

SOLVIT Francijas centrs norādīja, ka šajā gadījumā ES tiesības ir piemērotas nepareizi, un pārliecināja Francijas veselības apdrošināšanu mainīt nostāju. Tā nosūtīja Beļģijas veselības pārvaldei dokumentu ar mainītiem tarifiem, un beļģim izdevumi par operāciju tika kompensēti.

Risinājums rasts 8 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: plānota ārstēšanās ES


Austrijas studentei nav jāmaksā par uzturēšanos slimnīcā Nīderlandē

Studentei no Austrijas, mācoties Nīderlandē, vajadzēja veikt operāciju.

Saskaņā ar ES noteikumiem viņai bija tiesības uz tādu pašu attieksmi kā pret Nīderlandē apdrošinātajām personām. Tas nozīmē, ka rēķinu par ārstēšanos slimnīcā vajadzēja nosūtīt tieši viņas apdrošinātājam, nevis viņai pašai.

SOLVIT aizrādīja, ka tā būtu diskriminācija. Slimnīcā rēķinu izlaboja un nosūtīja attiecīgajam Austrijas apdrošinātājam.

Risinājums rasts 4 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: veselības aprūpe studentiem ārzemēs


Britu pacientei nav jāmaksā par ārsta apmeklējumu Bulgārijā

No Lielbritānijas pilsones, kas dzīvoja Bulgārijā, nepamatoti pieprasīja samaksu par ārsta apmeklējumu Bulgārijā, kaut gan viņa bija uzrādījusi pareizos dokumentus.

Ārsts negribēja pieņemt viņas dokumentus un apgalvoja, ka neesot saņēmis nekādus norādījumus, kā strādāt ar citu ES dalībvalstu pacientiem.

Taču Bulgārijas pilsoņiem par ārsta apmeklējumu nav jāmaksā, un ES tiesībās ir paredzēts, ka pret ES pilsoņiem jāizturas tāpat kā pret pašu valsts pilsoņiem.

Pēc SOLVIT iejaukšanās Bulgārijas iestādes pacientei nosūtīja vēstuli, kurā bija izklāstītas viņas tiesības, un ārsts vairs neuzstāja, ka samaksu vēlas tieši no pacientes.

Risinājums rasts 8 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: veselības apdrošināšana, pārceļoties uz ārzemēm