Navigointipolku

Sairausvakuutus

Itävaltalaisen opiskelijan ei tarvitse maksaa sairaalalaskua Alankomaissa

Itävaltalainen opiskelija joutui leikkaukseen opiskellessaan Alankomaissa.

EU-säännösten mukaan häntä piti kohdella samoin kuin Alankomaissa vakuutettuja henkilöitä. Sairaalan olisi siis pitänyt lähettää lasku suoraan vakuutusyhtiöön eikä pyytää opiskelijaa maksamaan laskua.

SOLVIT toi esille, että tämä oli syrjintää. Sairaala korjasi laskun ja lähetti sen itävaltalaiselle vakuutusyhtiölle.

Asia ratkaistiin 4 viikossa.

Lisää aiheesta Opiskelijoiden terveydenhuolto ulkomailla


Brittipotilaan ei tarvitse maksaa lääkärissäkäynnistä Bulgariassa

Bulgariassa asuvaa Britannian kansalaista veloitettiin aiheettomasti lääkärissäkäynnistä Bulgariassa, vaikka hän oli esittänyt oikeat asiakirjat.

Lääkäri kieltäytyi hyväksymästä potilaan papereita ja väitti, ettei ollut saanut ohjeistusta muista EU-maista tulevien potilaiden hoidosta.

Bulgarian kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse maksaa lääkärissäkäynnistä, ja EU-lainsäädännön mukaan EU:n kansalaisia on kohdeltava samalla tavalla kuin kyseisen maan kansalaisia.

SOLVIT-keskuksen ryhdyttyä toimeen Bulgarian viranomaiset lähettivät potilaalle kirjeen, jossa tämän oikeudet vahvistettiin. Lääkäri perui potilaalle osoitetun laskun.

Asia ratkaistiin 8 viikossa.

Lisää aiheesta Sairausvakuutus ulkomaille asettauduttaessa


Saksan kansalainen voi käydä lääkärintarkastuksissa Espanjassa

Espanjassa asuvalle saksalaisnaiselle ei maksettu korvauksia lääkärintarkastuksista, sillä Espanjan viranomaiset eivät hyväksyneet saksalaisia sairausvakuutusasiakirjoja. SOLVIT avulla nainen sai tietää, mitä asiakirjoja tarvittiin, ja hänen sairausvakuutuksensa hyväksyttiin.

Asia ratkaistiin 4 viikossa.

Lisää aiheesta Sairausvakuutus ulkomaille asettauduttaessa


Belgian kansalainen voi saada kirurgista erikoissairaanhoitoa Ranskassa

Belgian kansalainen sai belgialaiselta sairausvakuutusyhtiöltä luvan hakeutua tyräleikkaukseen alaan erikoistuneelle klinikalle Ranskaan.

Ranskan sairausvakuutuslaitos ilmoitti kuitenkin, ettei leikkausta korvattaisi, vaikka tällaiset leikkaukset yleensä korvataan Ranskassa. Ranskan sairausvakuutuslaitoksen kanta on vastoin EU-lainsäädäntöä. Kun kotivaltion sairausvakuutuslaitos on antanut luvan saada muuta kuin kiireellistä hoitoa toisessa EU-maassa, henkilöllä on oikeus saada hoitoa samoin ehdoin kuin kyseisen maan kansalaisilla.

Ranskan SOLVIT-keskus toi esille, ettei EU-lainsäädäntöä sovellettu oikein, ja suostutteli Ranskan sairausvakuutuslaitoksen korjaamaan tilanteen. Se lähetti muutetun tariffilomakkeen Belgian terveysviranomaisille, ja Belgian kansalainen sai korvauksen leikkauskuluista.

Asia ratkaistiin 8 viikossa.

Lisää aiheesta Suunniteltu hoito EU:ssa


Kreikan kansalainen saa korvauksen sairaalakuluista Tšekissä

Kreikkalainen mies joutui sairaalahoitoon matkustaessaan Tšekissä. Vuotta myöhemmin hän sai usean sadan euron sairaalalaskun, vaikka hän oli hoitoon joutuessaan esittänyt eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Sairaalan mukaan hänen nimensä ja sukupuolensa poikkesivat sairaanhoitokortin tiedoista.

Tietojen eroavuus johtui käännöksestä kreikasta tšekkiin. Lisäksi mies, joka oli lapsena saanut nimensä kreikkalaisen taruston jumalan mukaan, oli aikuisiällä muuttanut nimensä.

SOLVIT toimitti Tšekin terveysministeriölle tarvittavat selvitykset ja todistukset (sosiaaliturvatunnuksen ja syntymätodistuksen), joilla osoitettiin, että sairaanhoitokortin haltija ja sairaalassa hoidettu mies olivat sama henkilö. SOLVITin puututtua asiaan kreikkalaismies sai täyden korvauksen maksamistaan sairaalakuluista.

Asia ratkaistiin 3 viikossa.

Lisää aiheesta Sairausvakuutus tilapäisoleskelun aikana