Sti

Sygesikring i udlandet

Østrigsk studerende skal ikke betale hospitalsregning i Holland

En østrigsk studerende skulle opereres, mens hun studerede i Holland.

Ifølge EU's regler havde hun ret til at blive behandlet på samme måde som folk, der er forsikret i Holland. Det betyder, at hospitalet skulle have sendt regningen direkte til hendes forsikring – i stedet for at bede hende om at betale regningen.

SOLVIT påpegede, at der var tale om forskelsbehandling. Hospitalet ændrede regningen og sendte den til det relevante østrigske forsikringsorgan.

Løst på 4 uger.

Mere om: Sundhedsydelser for studerende i udlandet


Britisk patient skal ikke betale for lægebesøg i Bulgarien

En britisk statsborger, der er bosiddende i Bulgarien, blev uretmæssigt opkrævet betaling for et lægebesøg i landet – på trods af at hun havde forelagt de rigtige dokumenter.

Lægen nægtede at acceptere hendes dokumenter, idet han hævdede, at han ikke have fået nogen vejledning om behandling af patienter fra andre EU-lande.

Men bulgarske statsborgere betaler ikke for lægebesøg, og EU's lovgivning kræver, at EU-borgere behandles på samme måde som landets borgere.

Efter SOLVIT gik ind i sagen, sendte de bulgarske myndigheder patienten en bekræftelse af hendes rettigheder, og lægen trak derefter sit krav om direkte betaling tilbage.

Løst på 8 uger.

Mere om: Sygesikring, når du slår dig ned i udlandet


Tysk statsborger må få foretaget lægeundersøgelse i Spanien

En tysker, der boede i Spanien, blev nægtet tilbagebetaling for lægeundersøgelser, da de spanske myndigheder afviste hendes tyske sygesikringspapirer. Efter SOLVIT havde taget affære, fik hun oplyst, hvilke dokumenter hun behøvede, og efterfølgende fik hun anerkendt sine sygesikringspapirer.

Løst på 4 uger.

Mere om: Sygesikring, når du slår dig ned i udlandet


Belgisk statsborger må blive opereret i Frankrig

En belgisk statsborger fik af sin belgiske sygesikring tilladelse til at få foretaget sin operation for brok på en specialistklinik i Frankrig.

Men den franske sygesikringsorganisation meddelte ham, at operationen ikke kunne refunderes – selvom denne type operation normalt refunderes i Frankrig. Den franske sygesikrings holdning er i strid med EU-retten. Når sygesikringen i dit hjemland giver dig tilladelse til at modtage ikke-akut behandling i et andet EU-land, har du ret til at modtage behandling under de samme vilkår som borgerne i det pågældende land.

SOLVIT i Frankrig påpegede, at der var tale om forkert anvendelse af EU-retten, og fik den franske sygesikring til at rette op på problemet. Den sendte derefter en ny formular til de belgiske sundhedsmyndigheder, og den belgiske statsborger fik refunderet operationsudgifterne.

Løst på 8 uger.

Mere om: Planlagt behandling i EU


SOLVIT hjalp en græsk statsborger med at få refunderet hospitalsudgifter i Tjekkiet

En græker blev indlagt under en rejse i Tjekkiet. Et år senere modtog han en regning på flere hundrede euro – selv om han havde vist sit europæiske sygesikringskort. Hospitalet hævdede, at hverken personens navn eller køn stemte overens med sygesikringskortet.

Problemet opstod som følge af oversættelsen fra græsk til tjekkisk. Desuden havde grækeren, som oprindelig var blevet opkaldt efter en gud fra den græske mytologi, ændret sit navn.

SOLVIT gav det tjekkiske sundhedsministerium de nødvendige forklaringer og beviser (sygesikringsnummer og fødselsattest) til at fastslå, at indehaveren af sygesikringskortet og den patient, der var blevet behandlet på hospitalet, var en og samme person. Efter SOLVIT's indgriben fik borgeren refunderet alle sine udgifter.

Løst på 3 uger.

Mere om: Sygesikring under midlertidige ophold