Навигационна пътека

Здравно осигуряване в чужбина

Немкиня се преглежда при лекар в Испания

На германска гражданка, живееща в Испания, е отказано възстановяване на разходите за медицински прегледи, тъй като документите за нейната германска здравна осигуровка не са приети от испанските органи. След намесата на СОЛВИТ жената е информирана кои документи трябва да предостави и здравната ѝ осигуровка е призната.

Случаят е разрешен за 4 седмици.

Повече за здравното осигуряване при установяване в чужбина


Белгиец се оперира при хирург във Франция

Гражданин на Белгия получава разрешение от своята белгийска здравноосигурителна институция да се оперира от херния в специализирана клиника във Франция.

Френската осигурителна институция обаче му казва, че разходите няма да му бъдат възстановени, въпреки че разходите за такъв вид операция обикновено се възстановяват във Франция. Това е в разрез с правото на ЕС. След като сте получили разрешение от здравноосигурителната институция във вашата страна за планирано лечение в друга страна от ЕС, вие имате право да получите лечение при същите условия като гражданите на тази страна.

СОЛВИТ Франция изтъква, че това е неправилно прилагане на законите на ЕС и убеждава френската институция да промени позицията си. След това тя изпраща коригирана фактура на белгийските здравни органи и разходите на белгиеца за операцията се възстановяват.

Случаят е разрешен за 8 седмици.

Повече за планираното лечение в ЕС


Австрийска студентка не трябва да плаща за болничен престой в Нидерландия

На австрийска студентка се налага да се оперира докато следва в Нидерландия.

Съгласно правилата на ЕС тя има право да бъде третирана по същия начин като хората, осигурени в Нидерландия. Това означава, че болницата трябва да изпрати фактурата направо на нейната здравноосигурителна институциия, а не да иска от нея да я плати.

СОЛВИТ изтъква, че това би било дискриминация. Болницата коригира фактурата и я изпраща на съответния австрийски застраховател.

Случаят е разрешен за 4 седмици.

Повече за здравното обслужване за студенти в чужбина


Британска гражданка не трябва да плаща за лекарска консултация в България

Британска гражданка, живееща в България, е неправилно таксувана за лекарска консултация в България, въпреки че представя необходимите документи.

Лекарят отказва да приеме документите ѝ с аргумента, че не е получавал указания за лекуване на пациенти от други държави от ЕС.

Но българските граждани не плащат за лекарски консултации, а според правото на Съюза, гражданите на ЕС трябва да бъдат третирани по същия начин като гражданите на съответната страна.

След намесата на СОЛВИТ българските власти изпращат писмо до пациента, потвърждаващо нейните права, а лекарят оттегля искането си за пряко плащане от пациента.

Случаят е разрешен за 8 седмици.

Повече за здравното осигуряване при установяване в чужбина