Cosán nascleanúna

Earraí agus seirbhísí

MAR A THUG SOLVIT CABHAIR DON AERLÍNE IORUACH SUNDTAIR DUL I MBUN OIBRE SA FHRAINC

Cé nach bhfuil an Iorua san Aontas Eorpach, shínigh sí comhaontuithe trádála sonracha lena gceadaítear do ghnólachtaí na tíre feidhmiú sa mhargadh aonair.

Sular thug SOLVIT faoin gcás seo, áfach, bhí údaráis eitlíochta na Fraince ag cur baic ar Sundtair eitiltí intíre a reáchtáil sa Fhrainc.


Cóir chothrom do chuideachtaí raftaithe sa tSlóivéin

Rinne cuideachtaí raftaithe ón Ungáir agus ón tSlóvaic gearán go raibh cearta rochtana níos saoire agus níos faide ag cuideachtaí Slóivéanacha ar abhainn sa tSlóivéin. Ní hé amháin gur gearradh níos mó ar chuideachtaí iasachta ach bhí orthu ceadanna laethúla a cheannach chun a gcuid seirbhísí a sholáthar inti.

A bhuí le SOLVIT, athraíodh na rialacha idirdhealaitheacha agus féadfaidh cuideachtaí coigríche oibriú anois faoi na coinníollacha céanna atá ag cuideachtaí áitiúla.

Caitheadh níos mó ama chun an fhadhb seo a réiteach mar ba ghá na rialacha a athrú.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 10 mí.

Tuilleadh eolais faoi: Seirbhísí a dhíol san AE


Cuideachta i Lichtinstéin in ann seirbhísí iompair a sholáthar san Iodáil

Tugadh conradh do chuideachta ó Lichtinstéin le hairgead tirim a iompar trasna na hIodáile

Bunaíodh an chuideachta go dlíthiúil i Lichtinstéin agus bhí na ceadanna arm tine is gá ag na baill foirne faoi dhlí an AE.

Ach dúirt údaráis na hIodáile leis an gcuideachta nach bhféadfaidís a gcuid seirbhísí a sholáthar san Iodáil mar gur bunaíodh iad i dtír nach raibh san AE.

Rinne SOLVIT idirghabháil lena shoiléiriú go raibh comhaontuithe sínithe ag Lichtinstéin leis an AE a chuir ar bhonn cothrom iad le cuideachtaí AE sa chás áirithe seo, cé nár Bhallstát den AE í Lichtinstéin.

Eisíodh an t-údarú maidir le hairgead tirim a iompar trasna na hIodáile tar éis seachtaine.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 2 sheachtain.

Tuilleadh eolais faoi: Seirbhísí a dhíol san AE


Aitheantas tugtha don cheart glantóirí iniompartha linne a dhíol sa Fhrainc

Níorbh fhéidir le monaróir Sualannach caidéal glantacháin iniompartha le haghaidh linnte snámha a dhíol sa Fhrainc.

Chomhlíon na meaisíní na caighdeáin Eorpacha ach cheangail rialacha Francacha go mbeadh uasvoltas 12V (AC) i gceist agus daoine sa linn.

Bhí SOLVIT in ann a shoiléiriú go raibh feidhm ag na rialacha Francacha maidir le caidéil ghlantacháin shuite ach nach raibh feidhm acu maidir leis na cinn a bhí le húsáid nuair nach raibh duine ar bith sa linn.

Tar éis idirghabháil SOLVIT, fuair an monaróir Sualannach an solas glas lena tháirgí a dhíol sa Fhrainc.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 15 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Earraí a dhíol san AE


Cuideachta Iodálach líonta talún in ann oibriú sa Pholainn

Faoi riail nua sa Pholainn, bhí ar chuideachta Iodálach a raibh 4 láithreán líonta talún á n-oibriú aici cur isteach ar údarú chun leanúint de bheith ag oibriú i gceann amháin de na láithreáin líonta talún.

Dhiúltaigh údaráis na Polainne an t-údarú a thabhairt, ag rá nár chomhlíon an láithreán líonta talún na caighdeáin chomhshaoil iomchuí. Rinneadh amhlaidh in ainneoin go raibh an formheas faighte ag oibríochtaí na cuideachta cheana ó údaráis chomhshaoil na Polainne.

A bhuí le hidirghabháil SOLVIT, fuair an chuideachta an t-údarú a bhí ag teastáil.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 9 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Seirbhísí a dhíol san AE


Dlíodóir ó Lichtinstéin in ann paitinn Eorpach a chlárú in Éirinn.

Dhiúltaigh Oifig Paitinní na hÉireann cead a thabhairt do dhlíodóir paitinne a raibh a bhunáit aige i Lichtinstéin paitinn Eorpach a chlárú toisc Lichtinstéin a bheith lasmuigh den AE. Bhí an cinneadh mícheart: cé nach tír den AE í Lichtinstéin, is ball den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) í agus is cuid den chóras Eorpach paitinne í. Le hidirghabháil SOLVIT chláraigh Oifig Paitinní na hÉireann an phaitinn.

Ina dhiaidh sin, athraíodh rialacha na hÉireann lena chinntiú go bhféadfadh baill den LEE paitinní Eorpacha a chlárú gan fadhbanna.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 3 seachtaine.


Cuideachta Bhriotanach in ann scálaí leighis a dhíol sa Fhrainc

Theastaigh ó chuideachta Bhriotanach a mhonaraíonn scálaí leighis leathnú isteach sa Fhrainc. Bhí an chuideachta ag díol i roinnt tíortha den AE cheana agus chomhlíon an táirge rialacha an AE.

Ach ní cheadódh údaráis na Fraince don chuideachta na scálaí a dhíol sa Fhrainc agus d'iarr siad tástálacha breise.

Ar feadh breis agus bliain, níor éirigh leis an gcuideachta a áiteamh ar údaráis na Fraince glacadh lena dtáirge agus d'iarr siad ar SOLVIT teacht i gcabhair orthu. d'oibrigh SOLVIT agus an chuideachta i ndlúthchomhar agus d'éirigh leo formheas a fháil do na scálaí sa Fhrainc. Agus margadh nua á oscailt aige,

chabhraigh SOLVIT leis an gcuideachta seo caillteanas suntasach a sheachaint.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 11 seachtaine.