Навигационна пътека

Стоки и услуги

КАК СОЛВИТ ПОМОГНА НА НОРВЕЖКАТА АВИОКОМПАНИЯ SUNDTAIR ДА РАЗВИВА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Въпреки че не е член на ЕС, Норвегия е подписала специални търговски споразумения, които позволяват на норвежки предприятия да развиват дейност на единния пазар.

Въпреки това, преди СОЛВИТ да се намеси, френските авиационни власти не позволяват на Sundtair да извършва вътрешни полети във Франция.


Справедливо отношение към фирми за рафтинг в Словения

Компании за рафтинг от Унгария и Словакия се оплакват, че словенски компании имат право на по-евтин и по-продължителен достъп до река в Словения. Освен че таксите са по-високи, чуждестранните дружества трябва да заплащат и за дневни разрешителни, за да предлагат услугите си там.

Благодарение на СОЛВИТ дискриминационните правила са променени и чуждестранните фирми вече могат да извършват дейността си при същите условия като местните фирми.

Решаването на този проблем отнема по-дълго от обикновеното, тъй като се изисква промяна на правилата.

Случаят е разрешен за 10 месеца.

Повече за продажбата на услуги в ЕС


Дружество от Лихтенщайн предоставя транспортни услуги в Италия

Дружество от Лихтенщайн подписва договор за транспортиране на пари в брой в Италия.

Дружеството е установено в Лихтенщайн и служителите имат изискваните по правото на ЕС разрешителни за огнестрелно оръжие.

Италианските власти заявяват, че дружеството не може да предоставят своите услуги в Италия, тъй като е установено в страна, която не е член на ЕС.

СОЛВИТ се намесва, за да изясни, че въпреки че Лихтенщайн не е член на ЕС, страната е подписала споразумения с него, които в този случай дават на нейните дружества същите права като на дружествата от Съюза.

Разрешението за транспортиране на пари в брой в Италия е издадено след 1 седмица.

Случаят е разрешен за 2 седмици.

Повече за продажбата на услуги в ЕС


Продажба на преносими помпи за басейн във Франция

Шведски производител на преносими почистващи помпи за плувни басейни не може да продава продуктите си във Франция.

Машините отговарят на европейските стандарти, но според правилата във Франция максималното разрешено напрежение, когато в басейна има хора, е 12V (AC).

СОЛВИТ успява да изясни, че френските правила важат за стационарни, а не за преносими помпи, които се използват, когато в басейна няма никой.

След намесата на СОЛВИТ шведският производител получава разрешение да продава продуктите си във Франция.

Случаят е разрешен за 15 седмици.

Повече за продажбата на стоки в ЕС


Италианска фирма за отпадъци получава право да работи в Полша

Според ново правило в Полша италианско предприятие, което експлоатира 4 депа за отпадъци, трябва да получи разрешение да продължи дейността си в едно от депата.

Полските власти отказват да дадат разрешение с аргумента, че депото не отговаря на съответните стандарти за околната среда, въпреки че дейността на дружеството вече е получила одобрение от полските органи в областта на околната среда.

Благодарение на намесата на СОЛВИТ дружеството получава исканото разрешение.

Случаят е разрешен за 9 седмици.

Повече за продажбата на услуги в ЕС


Адвокат от Лихтенщайн регистрира европейски патент в Ирландия

Адвокат по патентно право, установен в Лихтенщайн, получава отказ от ирландската патентна служба за регистриране на европейски патент, тъй като Лихтенщайн е извън ЕС. Решението не е правилно — въпреки че не е държава от ЕС, Лихтенщайн е член на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и част от европейската патентна система. След намесата на СОЛВИТ ирландската патентна служба регистрира патента.

Впоследствие ирландските правила също са променени, за да се гарантира, че членовете на ЕИП могат да регистрират европейски патенти без проблеми.

Случаят е разрешен за 3 седмици.


Британска компания продава медицински везни във Франция

Британски производител на медицински везни иска да разшири пазара си във Франция. Компанията вече продава продукти, отговарящи на правилата на ЕС, в няколко страни от Съюза.

Френските власти обаче не позволяват на компанията да продава везните във Франция и поискват допълнителни тестове.

Повече от година компанията се опитва неуспешно да проникне на френския пазар и накрая се обръща за помощ към СОЛВИТ. С общи усилия те успяват да получат одобрение на кантарите във Франция. Осигурявайки на тази компания достъп до нов пазар,

СОЛВИТ ѝ помага да избегне значителни загуби.

Случаят е разрешен за 11 седмици.