Navigačný riadok

Rodinné dávky

Nezamestnaná Maďarka získala rodinné dávky v Belgicku

Maďarská občianka, ktorá porodila dve deti v čase, keď poberala dávky v nezamestnanosti v Belgicku (keďže tam predtým pracovala) zistila, že už nemá nárok na rodinné dávky,

pretože platnosť jej pracovného povolenia vypršala – pred 1. májom 2011 potrebovali štátni príslušníci Maďarska na prácu v Belgicku pracovné povolenie. Z tohto dôvodu nespĺňala požiadavku aktívneho uchádzača o zamestnanie.

SOLVIT problém vyriešil s belgickými úradmi a žene bol priznaný status aktívneho uchádzača o zamestnanie.

Vyriešené za 9 týždňov.

Viac informácií: Pravidlá EÚ v oblasti rodinných dávok


Prídavky na deti pre slovenskú rodinu na Islande

Slovenský občan, ktorý žil a pracoval na Islande, tu požiadal o rodinné dávky. Islandské úrady sa však k jeho žiadosti nevyjadrili. Medzičasom sa vrátil na Slovensko, kde požiadal o prídavky na deti.

Slovenské orgány mu však odmietli vyplatiť prídavky za obdobie, počas ktorého pracoval na Islande.

SOLVIT zistil, že islandské úrady na jeho žiadosť neodpovedali, pretože im chýbali určité dokumenty.

Slovenský občan potrebné dokumenty poslal a krátko nato mu islandské úrady rodinné dávky vyplatili.

Vyriešené za 12 týždňov.

Viac informácií: Rodinné dávky