Kruimelpad

Gezinstoelagen

Hongaarse werkzoekende krijgt gezinstoelage in België

Na in België te hebben gewerkt vroeg een Hongaarse vrouw een werkloosheidsuitkering aan en beviel ze van twee kinderen. Maar ze kwam er achter dat ze niet in aanmerking kwam voor gezinstoelagen.

Haar werkvergunning was verlopen (tot 1 mei 2011 hadden Hongaren een werkvergunning nodig om in België te kunnen werken). Ze kon dus niet bewijzen dat ze actief op zoek was naar een baan zoals vereist.

SOLVIT nam hierover contact op met de Belgische autoriteiten waarna de vrouw alsnog werd erkend als werkzoekende.

De zaak was binnen 9 weken opgelost.

Meer over: EU-regels over gezinstoelagen


Slowaaks gezin kinderbijslag toegekend in IJsland

Een Slowaak die in IJsland woonde en werkte vroeg daar een gezinstoelage aan. Zijn aanvraag bleef onbeantwoord. Ondertussen verliet hij IJsland en keerde hij terug naar Slowakije waar hij kinderbijslag aanvroeg.

Maar de Slowaakse autoriteiten weigerden hem te betalen voor de periode dat hij in IJsland werkte.

SOLVIT kwam erachter dat de IJslandse autoriteiten niet hadden geantwoord omdat deze een aantal documenten niet hadden ontvangen.

De Slowaak stuurde de documenten alsnog op en niet veel later betaalden de IJslandse autoriteiten hem de gezinstoelage.

De zaak was binnen 12 weken opgelost.

Meer over: Gezinstoelagen