Navigācijas ceļš

Ģimenes pabalsti

Darba meklētāja no Ungārijas saņem ģimenes pabalstu Beļģijā

Kāda ungāriete bija strādājusi Beļģijā, un tur viņai bija piedzimuši divi bērni. Pieprasot bezdarbnieka pabalstu šajā valstī, viņu gaidīja nepatīkams pārsteigums: sieviete uzzināja, ka viņa neatbilstot noteikumiem, lai saņemtu ģimenes pabalstu.

Viņas darba atļaujai bija beidzies derīgums (līdz 2011. gada 1. maijam Ungārijas pilsoņiem vajadzēja darba atļauju, lai strādātu Beļģijā). Tāpēc viņa nevarēja apgalvot, ka aktīvi meklē darbu (tāds bija pabalsta piešķiršanas priekšnoteikums).

SOLVIT sazinājās ar Beļģijas iestādēm, un sievieti atzina par aktīvu darba meklētāju.

Risinājums rasts 9 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: ES noteikumi par ģimenes pabalstiem


Slovāku ģimenei piešķir bērna pabalstu Islandē

Slovākijas pilsonis, kas dzīvoja un strādāja Islandē, pieteicās turienes iestādēs uz ģimenes pabalstu. Uz viņa pieteikumu neviens neatbildēja. Tad viņš aizbrauca no Islandes un atgriezās Slovākijā, kur pieprasīja bērna pabalstu.

Taču Slovākijas iestādes atteicās viņam maksāt par Islandē nostrādāto periodu.

SOLVIT noskaidroja, ka Islandes iestādes nebija atbildējušas, jo tām pietrūka dažu dokumentu.

Tēvs nosūtīja vajadzīgos dokumentus, un Islandes iestādes itin drīz viņam pārskaitīja ģimenes pabalstu.

Risinājums rasts 12 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: ģimenes pabalsti