Cosán nascleanúna

Sochair teaghlaigh

Sochair teaghlaigh faighte ag cuardaitheoir poist Ungárach sa Bheilg

Tar éis di bheith ag obair sa Bheilg, d'éiligh bean Ungárach sochair dífhostaíochta agus rugadh beirt pháistí di ansin, ach fuair sí amach nach raibh sí incháilithe a thuilleadh sochair teaghlaigh a fháil.

Bhí a cead oibre imithe in éag – roimh an 1 Bealtaine 2011 níor mhór do náisiúnaigh Ungáracha cead oibre a fháil chun dul ag obair sa Bheilg. D'fhág sin nár fhéad sí a mhaíomh go raibh sí ag cuardach oibre ar bhealach gníomhach mar a ceanglaíodh.

D'ardaigh SOLVIT an cheist le húdaráis na Beilge agus tugadh aitheantas don bhean mar chuardaitheoir oibre gníomhach.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 9 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Rialacha an AE maidir le sochair teaghlaigh


Bronnadh sochair linbh ar theaghlach Slóvacach san Íoslainn

Chuir náisiúnach Slóvacach a bhí ag maireachtáil agus ag obair san Íoslainn isteach ar shochair teaghlaigh ansin. Ní bhfuair sé aon fhreagra ar a iarratas. Idir an dá linn, d'fhág sé an Íoslainn agus d'fhill sé ar an tSlóvaic áit ar chuir sé isteach ar shochair linbh.

Ach dhiúltaigh údaráis na Slóvaice íoc as an tréimhse ina raibh sé ag obair san Íoslainn.

Fuair SOLVIT amach nár fhreagair údaráis na hÍoslainne mar go raibh roinnt doiciméad in easnamh.

Sheol an Slóvacach na doiciméid a bhí ag teastáil, agus d'íoc údaráis na hÍoslainne na sochair teaghlaigh go gairid ina dhiaidh sin.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 12 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Sochair teaghlaigh