SOLVIT Newsletter 3 - May 2008
 
DE  EN  ES  FR  IT  PL
01. Warsztaty SOLVIT w Brukseli
02. Parlament Europejski i SOLVIT
03. Enterprise Europe Network
04. Słowenia w centrum uwagi
05. Interwencja SOLVIT ratuje zagraniczną działalność brytyjskiej firmy
06. SOLVIT pomaga hiszpańskiej maturzystce podjąć studia w Belgii
top »  
SOLVIT workshop in Brussels

Warsztaty SOLVIT w Brukseli

W lutym odbyły się w Brukseli pierwsze z serii warsztatów SOLVIT zaplanowanych na rok 2008. Przedstawiciele Centrów SOLVIT spotkali się, aby w ciągu dwóch dni omówić zeszłoroczne osiągnięcia i problemy, i przygotować się na kolejne wyzwania. Dyskutowano przede wszystkim o tym, jak opanować rosnącą (75-procentowy wzrost w roku 2007) liczbę zgłaszanych spraw przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet podwyższeniu standardów jakości świadczonych usług. Eksperci Komisji specjalizujący się w różnych dziedzinach, m. in. delegowaniu pracowników, prawie pobytu czy kwalifikacjach zawodowych, przedstawili informacje na temat aktualnego stanu prawnego w ww. dziedzinach i wzięli udział w dyskusjach nad konkretnymi przypadkami. Poruszono również temat współpracy SOLVIT z sieciami Biuro Porad dla Obywatela i Enterprise Europe Network oraz najnowszej inicjatywy mającej na celu większe zaangażowanie członków Parlamentu Europejskiego w działania SOLVIT.

top »  
The European parliament and SOLVIT

Parlament Europejski i SOLVIT

W styczniu 2008 r. SOLVIT wystąpił z kilkoma inicjatywami skierowanymi do eurodeputowanych. Komisarz Charlie McCreevy zaprosił wszystkich członków PE na spotkanie zorganizowane w Strasburgu, na którym zaproponował utworzenie w parlamencie grupy wspierającej SOLVIT. Posłowie należący do grupy informowaliby o działalności SOLVIT przy okazji swoich codziennych obowiązków. Posłowie mogliby również, w kontaktach z politykami oraz administracją państwową, zwracać uwagę na potrzebę odpowiedniego wsparcia dla działalności Centrów SOLVIT oraz zapewnienia Centrom odpowiedniej liczby pracowników. Zainteresowani posłowie, w tym członkowie grupy wspierającej SOLVIT, mogą kontaktować się z siecią za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Ponadto strona ułatwia posłom przesyłanie do SOLVIT skarg przekazywanych im przez obywateli.

top »  
The Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

W lutym 2008 r. na konferencji w Brukseli Komisja dokonała inauguracji sieci Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network jest największą siecią punktów kontaktowych udzielających europejskim przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim (MŚP), informacji i porad w kwestiach związanych z UE, działającą w ponad 40 krajach. Enterprise Europe Network, która powstała w wyniku połączenia dwóch różnych sieci, ma stanowić dla europejskich firm wszechstronny punkt informacyjny.
Oczywiście z uwagi na to, że jednym z celów sieci jest umożliwienie firmom korzystania w pełni z rynku wewnętrznego, jest ona niejako naturalnym partnerem SOLVIT w kontaktach ze światem biznesu. Służby Komisji odpowiedzialne za Enterprise Europe Network oraz za SOLVIT prowadzą aktualnie dyskusje w sprawie zacieśnienia współpracy, na czym skorzystają europejskie przedsiębiorstwa.

top »  
Focus on Slovenia

Słowenia w centrum uwagi

Z dniem 1 stycznia 2008 r. Słowenia przejęła przewodnictwo w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy pełni tę funkcję państwo członkowskie, które przystąpiło do UE w 2004 roku. Jest to prawdziwe wyzwanie dla tego niewielkiego kraju, który rozpoczął przygotowania do sprawowania prezydencji już trzy lata temu. Słoweńskie Centrum SOLVIT, stanowiące część słoweńskiego Ministerstwa Gospodarki, także ma swój wkład w działania realizowane w ramach przewodnictwa w UE, jako że jeden z jego pracowników został oddelegowany do zadań związanych z prezydencją. Na pytania odpowiada Mojca Bešter − aktualnie pełniąca funkcję kierownika słoweńskiego Centrum SOLVIT.

Czy to, że Słowenia przejęła w tym półroczu przewodnictwo w Unii Europejskiej, ma jakiś wpływ na działalność tutejszego Centrum SOLVIT?

Przewodnictwo w UE to jedno z największych wyzwań, jakim musieliśmy stawić czoła od chwili uzyskania niepodległości w 1991 roku. Słoweńcy są dumni, że przypadło im to zadanie i pragną pokazać, że UE po rozszerzeniu o tak wiele krajów może sprawnie funkcjonować.
W związku z prezydencją mamy oczywiście więcej zadań. Mój kolega Peter zajmuje się w pełnym wymiarze zadaniami związanymi z przewodnictwem Słowenii, przede wszystkim kwestiami dotyczącymi rynku wewnętrznego, a ja zapewniam wsparcie w Lublanie.
Słoweńskie przewodnictwo w UE sprawia też, że obywatele Słowenii stają się bardziej świadomi przysługujących im praw, co z kolei prowadzi do wzrostu liczby spraw zgłaszanych do SOLVIT.

Czy SOLVIT Słowenia zamierza wykorzystać prezydencję do promocji systemu? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie oraz nasze zaangażowanie w zadania związane z prezydencją w pierwszej połowie tego roku nie planujemy żadnych imprez promocyjnych. Uczestniczyliśmy jednak i zamierzamy nadal uczestniczyć w różnych wydarzeniach organizowanych przez punkty informacyjne Europe Direct.

Czy mieliście ostatnio do czynienia z jakimiś ciekawymi sprawami SOLVIT?

Niedawno zwrócił się do nas o pomoc obywatel Słowenii zamieszkały w Hiszpanii − skradziono mu prawo jazdy, a urzędy hiszpańskie odmawiały wystawienia nowego. Hiszpańskie Centrum SOLVIT ustaliło, że przyczyną problemów był brakujący dokument, czyli oficjalna skarga składana na policji, oraz problemy językowe. W przeciągu dziesięciu dni od interwencji SOLVIT nasz klient uzyskał tymczasowe prawo jazdy, a wkrótce potem − normalne.
Inna ciekawa sprawa dotyczyła uznania dyplomu z zakresu gry na akordeonie, który obywatel Słowenii uzyskał we Włoszech. W tym przypadku problem polegał na braku komunikacji między odpowiednimi urzędami w obydwu krajach. Został rozwiązany w ciągu 9 tygodni.

Czy nieformalne, pragmatyczne podejście charakterystyczne dla SOLVIT pasuje do stylu słoweńskiej administracji?

Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach z odpowiednimi ministerstwami − stworzyliśmy również sieć kontaktów, którą uaktualniamy co pół roku. Choć załatwiamy sprawy raczej nieformalnie, czyli e-mailem lub telefonicznie, wszyscy są bardzo chętni do pomocy. Zdarza się jednak, że trzeba długo namawiać odpowiedzialne osoby do zajęcia się sprawą, co z drugiej strony jest całkiem zrozumiałe, bo sami wiemy, jak to jest pracować w warunkach, kiedy pracowników jest po prostu za mało.

Jakie macie plany jeżeli chodzi o rozbudowę czy ulepszenie Waszego Centrum?

Chcielibyśmy, żeby pracą w Centrum SOLVIT zainteresował się prawnik specjalizujący się w prawie UE. Niestety, przy zarobkach, jakie oferuje administracja państwowa w porównaniu z kancelarią prawną, może to być dość trudne. Co do działań promocyjnych, to wolimy wspólne przedsięwzięcia. Utrzymujemy na przykład kontakty z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Słowenii oraz punktami informacyjnymi Europe Direct. Informowanie przedsiębiorstw o działalności SOLVIT odbywa się za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network. Jeżeli te instytucje i organizacje zaproponują nam możliwość prezentowania SOLVIT na swoich imprezach, z radością przyjmiemy zaproszenie.

top »  
SOLVIT 'tips the scales' for UK company in France

Interwencja SOLVIT ratuje zagraniczną działalność brytyjskiej firmy

Brytyjski producent wag medycznych, który sprzedawał swoje produkty na rynku krajowym oraz w kilku krajach UE, zamierzał wprowadzić je do obrotu także we Francji. Produkty spełniały wymogi zawarte w przepisach unijnych. Władze francuskie nie wyraziły jednak zgody na wprowadzenie towarów na rynek i postawiły wymóg dodatkowych testów. Po daremnych staraniach, które trwały ponad rok, firma zwróciła się o pomoc do SOLVIT. Dzięki współpracy z SOLVIT w ciągu kilku miesięcy brytyjskie wagi medyczne zostały wprowadzone na rynek francuski. Przedstawiciele firmy twierdzą, że dzięki SOLVIT uniknęli poważnych strat.

Sprawa rozwiązana w ciągu 11 tygodni.

top »  
SOLVIT helps Spanish student to start her studies in Belgium

SOLVIT pomaga hiszpańskiej maturzystce podjąć studia w Belgii

Uczennica z Hiszpanii chciała podjąć studia wyższe w Belgii. Nie mogła jednak przedstawić oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, ponieważ nie zostało ono jeszcze wydane przez władze hiszpańskie. Uniwersytet w Belgii odmówił przyjęcia tymczasowego zaświadczenia wystawionego przez hiszpańskie ministerstwo, twierdząc, że oryginał dyplomu musi zostać dostarczony do grudnia bieżącego roku. Kiedy Hiszpanka dowiedziała się, że bez spełnienia tego warunku będzie mogła rozpocząć studia dopiero za rok, zwróciła się o pomoc do SOLVIT. Dzięki jego interwencji dokonano szczegółowej analizy obowiązujących przepisów, które, jak się okazało, dopuszczają zastosowanie w podobnych przypadkach innych terminów. W tym przypadku przedłużono termin do maja następnego roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Sprawa rozwiązana w ciągu 2 tygodni.