Navigacijska pot

Pomagajte izboljšati spletišče

Zanimata nas vaše mnenje o našem spletišču in izkušnja s sistemom SOLVIT.

DANE
Spletišče SOLVIT je lahko najti
Informacije na spletišču so jasne
Ni težko razumeti, ali mi mreža SOLVIT lahko pomaga ali ne
Postopek pošiljanja zadeve centru SOLVIT je razumljiv
Pripombe (po možnosti navedite referenčno številko SOLVIT):