Navigačný riadok

Program PROGRESS (2007-2013)

Program PROGRESS je finančný nástroj, ktorý podporuje rozvoj a koordináciu politiky EÚ v nasledujúcich piatich oblastiach:

 • zamestnanosť;
 • sociálne začlenenie a sociálna ochrana;
 • pracovné podmienky;
 • boj proti diskriminácii;
 • rovnosť žien a mužov.

PROGRESS je určený pre:

 • členské štáty EÚ;
 • kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny;
 • členské štáty EZVO/EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).
 

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+