Cesta

Program PROGRESS (2007-2013)

Program PROGRESS je finanční nástroj, který podporuje tvorbu a koordinaci politiky EU v pěti oblastech:

  • zaměstnanost
  • sociální začleňování a sociální ochrana
  • pracovní podmínky
  • boj proti diskriminaci
  • rovnost žen a mužů

Programu se mohou účastnit:

  • členské státy EU
  • kandidátské a potenciální kandidátské země
  • země ESVO/EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)