Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Katalog publikacij

Iskanje po katalogu

image

Vpišite eno besedo, točno besedno zvezo ali kataloško številko, na primer: diskriminacija
Evropski observatorij zaposlovanja
KE-30-08-436-FR-D

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Najnovejše

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU Elektromagnetna polja - Zvezek 2: Študije primerov  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Praktični priročnik je bil pripravljen, da bi delodajalci, zlasti mala in srednje velika podjetja, lažje razumeli, kaj bodo morali storiti za izpolnjevanje zahtev te direktive. Uporaben pa bo morda tudi za delavce, njihove predstavnike in regulativne organe v državah članicah. Sestavljen je iz dveh zvezkov in posebnega priročnika za MSP.  V Praktičnem priročniku v Zvezku 1 so na voljo nasveti o izvajanju ocenjevanja tveganja in nadaljnji nasveti v zvezi z možnostmi, ki so morda na voljo, če morajo delodajalci izvesti dodatne zaščitne ali preventivne ukrepe. Zvezek 2 zajema dvanajst študij primerov, ki prikazujejo, kako se naj delodajalci lotijo ocenjevanja, ter nekatere preventivne in zaščitne ukrepe, ki jih lahko izberejo in izvedejo. Študije primerov so predstavljene v okviru standardnih delovnih mest, zbrane pa so bile na podlagi dejanskih situacij na delovnem mestu. Priročnik za MSP vam bo v pomoč pri pripravi predhodne ocene tveganj zaradi EMP na vašem delovnem mestu. Na podlagi rezultatov te ocene vam bo pomagal pri presoji, ali morate sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi direktive o EMP. Publikacija je na voljo v elektronski obliki in je prevedena v vse uradne jezike EU.

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetna polja  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Vendar pa bo moral jakost elektromagnetnih polj na svojem delovnem mestu izračunati ali izmeriti le redkokateri delodajalec. Narava dela, ki se opravlja, je v večini primerov takšna, da so tveganja majhna in jih je mogoče zelo preprosto opredeliti. S tem priročnikom boste lažje ugotovili, kako direktiva o EMP lahko vpliva na delo, ki ga opravljate. Priročnik ni pravno zavezujoč in ne podaja razlage posebnih zakonskih zahtev, ki vas morda zavezujejo, zato ga je treba brati skupaj z direktivo o EMP, okvirno direktivo (89/391/EGS) in upoštevno nacionalno zakonodajo. Ta priročnik je oblikovan tako, da bodo delodajalci, ki že izpolnjujejo zahteve, tveganja lahko hitro opredelili. Podrobnejše informacije, med drugim o oceni izpostavljenosti in preventivnih ukrepih, so navedene v izčrpnem nezavezujočem priročniku o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU.

Publikacija je v elektronski obliki in v tiskani izdaji na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije

13/10/2015

The Belgian food basket – Brussels  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-547-EN-N

The Belgian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

13/10/2015

The Bulgarian food basket - Sofia  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-553-EN-N

The Bulgarian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

13/10/2015

The Cypriot food basket - Nicosia  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-542-EN-N

The Cypriot food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

13/10/2015

The German food basket - Berlin  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-550-EN-N

The German food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

13/10/2015

The Greek food basket - Athens  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-543-EN-N

The Greek food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consist­ing of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

13/10/2015

The Spanish food basket - Madrid  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-532-EN-N

The Spanish food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

13/10/2015

The Estonian food basket - Tallinn  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-559-EN-N

The Estonian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

13/10/2015

The Finnish food basket - Helsinki  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-536-EN-N

The Finnish food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.