Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Szukaj w katalogu

image

Proszę wpisać słowo, dokładne wyrażenie lub numer katalogowy, na przykład: dyskryminacja
Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia
KE-30-08-436-FR-D

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

18/06/2013

Streszczenie sprawozdania na temat stosunków pracy w Europie w 2012 r.  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-PL-N

W streszczeniu opisano zmiany, które zaszły w stosunkach pracy od poprzedniej edycji sprawozdania w 2010 r. Reformy rządowe wdrożone po przekształceniu się kryzysu finansowego w kryzys długu państwowego wywarły zasadniczy wpływ na stosunki między pracodawcami, związkami zawodowymi i organami publicznymi. Na wczesnym etapie dialog społeczny był czynnikiem ułatwiającym przezwyciężenie skutków kryzysu, lecz długotrwała i głęboka zapaść pogorszyła obecnie warunki jego prowadzenia. W streszczeniu podkreślono niemniej znaczenie kontynuowania dobrze zorganizowanego dialogu oraz potwierdzono zaangażowanie Komisji we wspieranie i propagowanie go w przyszłości.

17/06/2013

Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe - EEO Review  (17/06/2013)

Catalog N. : KE-AZ-13-001-EN-N

Investing in the green economy will be key to overcoming the employment crisis in the EU and driving economic growth. In order for the Commission’s integrated policy approach to work an environmental focus needs to be prioritised at Member State level as well. This review looks at whether and to what extent national and regional governments have refocused their policy efforts towards green sectors, and the nature of the policy efforts pursued. The European policy context for promoting transition to green growth is examined and the types of national/regional policies and measures identified, before the findings and lessons are summarised. This publication is available in electronic format (pdf and e-book) in English.

Więcej na ten temat Więcej na ten temat

Zamów w [EU Bookshop] Zamów wEU bookshop

pdf Pobierz w formacie PDF

English

Pobrano razy:1761

epub  Pobierz e-booka

Inne wydania

06/06/2013

Social protection budgets in the crisis in the EU - Working paper 01/2013  (06/06/2013)

Catalog N. : KE-EW-13-001-EN-N

The first working paper in the 2013 series reviews social protection expenditure developments in the crisis, focusing on expenditure trends in volumes following the peak of the crisis (2009), on changes in the distribution of incomes and, notably, on the distributional impact of austerity packages. The topics discussed relate to the March 2013 edition of the EU Employment and Social Situation Quarterly Review. This Working paper is available in electronic format in English.

27/05/2013

Doradztwo w zakresie programów staży i praktyk  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-31-13-666-PL-C

Unia Europejska (UE) wspiera kraje członkowskie w opracowywaniu programów staży i praktyk o wysokiej jakości w celu: • ułatwienia absolwentom szkół adaptacji na rynku pracy. • wyposażenia młodzieży we właściwe umiejętności i doświadczenia pomagające zdobyć stabilne zatrudnienie. Publikacja jest dostępna w formacie elektronicznym w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

27/05/2013

Policy Brief on Social Entrepreneurship  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-BE-12-003-EN-N

This paper considers the impact of social entrepreneurship in European communities, finding that working with such enterprises and helping them develop can result in widespread gains for public budgets. Starting and running such a business can pose a number of problems though, as it must not only overcome entrepreneurial challenges, but also those that arise from the social dimension. The report concludes that promoting policies that create a favourable environment for such entrepreneurs, is crucial for them to fulfil their potential. This brochure is available online in English, German and French.

21/05/2013

The European Union explained - Employment and social affairs - Promoting jobs, inclusion and social policy as an investment  (21/05/2013)

Catalog N. : NA-70-12-003-EN-C

This publication is a part of a series that explains what the EU does in different policy areas, why the EU is involved and what the results are. You can see online which ones are available and download them at: http://europa.eu/pol/index_en.htm.

Więcej na ten temat Więcej na ten temat

Zamów w [EU Bookshop] Zamów wEU bookshop

pdf Pobierz w formacie PDF

English

Pobrano razy:841

Powiązane publikacje

16/05/2013

Produkty i usługi przyjazne dla osób starszych – szansa na rozwój społeczno-gospodarczy - Sprawozdanie Podsumowujące - Polska, 29–30 października 2012 r.  (16/05/2013)

Catalog N. : KE-BF-13-003-PL-N

Liczba osób w wieku 60+ ulega gwałtownemu zwiększeniu, co powoduje wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego. Chociaż tendencja ta wiąże się z zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych, niesie ona ze sobą również wiele możliwości, ponieważ osoby starsze stanowią dla społeczeństwa źródło wielu korzyści. Właśnie te kwestie były omawiane w październiku 2012 roku przez uczestników spotkania zorganizowanego w Warszawie przez polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach wzajemnej oceny. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele ośmiu państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz zainteresowanych organizacji. Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie najważniejszych kwestii omawianych podczas spotkania oraz kluczowej wiedzy płynącej z debaty. Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim.

29/04/2013

Social economy and social entrepreneurship - Social Europe guide - Volume 4  (29/04/2013)

Catalog N. : KE-BC-12-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The fourth volume in the series describes the vivid world of social economy organisations (such as cooperatives, associations, mutuals and foundations) as well as the more recent phenomenon of social entrepreneurship, i.e. business created to achieve social rather than financial goals. In addition, it illustrates trends towards greater social responsibility among citizens/consumers, for-profit companies and financial institutions. Finally it reviews ways in which European and national policies support the social economy and social enterprise. The guide is available in printed format in German, Greek, English and French.

24/04/2013

Investing in Social Europe  (24/04/2013)

Catalog N. : KE-31-13-870-EN-C

The worsening social situation and problems of sustainability of social protection requires action across Europe. The Commission's Social Investment Package guides Member States to modernize their welfare systems by "preparing" people to confront life's risks, thus reducing the need to ‘repair’ the consequences. Harnessing policy expertise, the reform process, shared ownership with stakeholders and EU funds towards social investment will ensure full implementation. This publication will be available in printed format in English, French and German.

19/04/2013

Social economy - laying the groundwork for innovative solutions to today’s challenges - France, 10-11 December 2012  (19/04/2013)

Catalog N. : KE-BF-13-002-EN-N

Social enterprises contribute to at least three key objectives of the Europe 2020 Strategy - employment and growth, innovation and the fight against poverty. This report summarises the main outcomes of the Peer Review on the French social economy which is an exemplary case for comparative purposes, since it is well established, with a well-developed policy context and institutional framework. The Peer Review was hosted by the French Directorate General for Social Cohesion (France, 10-11 December 2012). Representatives from ten Member States, the European Commission and stakeholder organisations took part in the event. This publication is available in electronic format in English, French and German.

Więcej na ten temat Więcej na ten temat

Zamów w [EU Bookshop] Zamów wEU bookshop

pdf Pobierz w formacie PDF

Deutsch English français

Pobrano razy:3864

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+