Cale de navigare

Programul PROGRESS (2007-2013)

Programul PROGRESS este un instrument financiar destinat să sprijine dezvoltarea şi coordonarea politicii UE în următoarele cinci domenii:

  • ocuparea forţei de muncă
  • incluziunea şi protecţia socială
  • condiţiile de lucru
  • combaterea discriminării
  • egalitatea de gen

Programul PROGRESS este deschis participării:

  • statelor membre ale UE
  • ţărilor candidate şi ţărilor potenţial candidate
  • ţărilor AELS/SEE (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)