Navigācijas ceļš

Programma “PROGRESS” (2007-2013)

Programma “PROGRESS” ir finanšu instruments, ar kura palīdzību tiek atbalstīta ES politikas īstenošana un koordinācija šādās piecās jomās:

  • nodarbinātība;
  • sociālā iekļautība un aizsardzība;
  • darba apstākļi;
  • diskriminācijas izskaušana;
  • dzimumu līdztiesība.

Minētajā programmā var piedalīties

  • ES dalībvalstis,
  • kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis,
  • EBTA un EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija).