Cosán nascleanúna

An clár PROGRESS (2007-2013)

Uirlis airgeadais is ea clár PROGRESS a thacaíonn le forbairt is le comhordú bheartas an AE sna cúig réimse seo a leanas:

 • Fostaíocht
 • Cuimsiú sóisialta agus cosaint shóisialta
 • Dálaí oibre
 • Neamh-idirdhealú
 • Comhionannas Inscne

Tá PROGRESS ar oscailt do:

 • Thíortha an AE
 • Thíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha
 • Thíortha EFTA/EEA (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin)
 

Gníomhaíochtaí san am atá caite 

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+