Навигационна пътека

Програма ПРОГРЕС (2007-2013)

Програмата ПРОГРЕС е финансов инструмент за подпомагане на развитието и координирането на политиката на ЕС в следните пет области:

 • Заетост
 • Социално приобщаване и социална закрила
 • Условия на работа
 • Борба срещу дискриминацията
 • Равенство между половете

ПРОГРЕС се отнася до:

 • Страните от ЕС
 • Страните кандидатки и страните потенциални кандидатки за членство
 • Страните от ЕАСТ/ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
 

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+