Naršymo kelias

Leidinių katalogas

Paieška kataloge

image

Įrašykite vieną žodį arba tikslų žodžių junginį arba katalogo numerį, pvz., diskriminacija
Europos užimtumo observatorija
KE-30-08-436-FR-D

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

07/01/2016

The Austrian food basket  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-04-15-555-EN-N

The European Reference Budgets Network is a project financed by the European Commission that aims to develop cross- national, comparable reference budgets in all EU Member States. Reference budgets are baskets of goods and services considered necessary for an individual household to reach an acceptable standard of living within a given country, region or city.
Preparing reference budgets with a common methodology can help EU Member States to design effective and adequate income support measures and to encourage mutual learning and the exchange of best practices. More information about the project as well as the full country reports can be found on the European Commission website: http://europa.eu/!CC79TD

Yra svetainėje EU bookshop

pdf Parsisiųsdinti PDF formatu

Deutsch English

Parsisiųsdinta kartų:1024

15/12/2015

Portfolio of EU social indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for social protection and social Inclusion  (15/12/2015)

Catalog N. :KE-06-14-163-EN-N

This publication reflects the 2015 update of the portfolio of EU social indicators as developed by the Social Protection Committee and especially its Indicators Sub-Group. The indicators aim at monitoring progress towards the EU objectives for social protection and social inclusion. In addition to a list of overarching indicators, four sets of indicators focus on specific topics: social inclusion, pensions, healthcare and long-term care, and child poverty and wellbeing. The lists are continuously being improved as statistics, data collection and policy needs evolve. The indicators are an essential tool to assess the social challenges facing EU countries, identity social trends to watch and support Member States reporting on social policies.

This publications is available only in electronic version.

Daugiau šia tema šia tema Daugiau šia tema šia tema

Yra svetainėje EU bookshop

pdf Parsisiųsdinti PDF formatu

English

Parsisiųsdinta kartų:1238

Susiję leidiniai

20/11/2015

Poverty Dynamics in Europe: From What to Why - Working Paper 03/2015  (20/11/2015)

Catalog N. :KE-EW-15-003-EN-N

This working paper looks at poverty dynamics in Europe. Analysing poverty dynamics, i.e. incorporating time dimension to the analysis, helps to better understand the characteristics and various facets of poverty. In addition to looking at persistent poverty, it is important to look at the probability of exiting and entering poverty in different groups of the population and at poverty trajectories of the poor. This working paper presents empirical evidence on various issues related to poverty dynamics based on EU-SILC longitudinal data spanning from 2008 to 2012.

Yra svetainėje EU bookshop

pdf Parsisiųsdinti PDF formatu

English

Parsisiųsdinta kartų:894

Susiję leidiniai

12/11/2015

An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe  (12/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-182-EN-N

This study evaluates the performance of European countries in the field of adult education and training and identifies a set of success factors to achieve effective adult learning policy.

Yra svetainėje EU bookshop

pdf Parsisiųsdinti PDF formatu

English

Parsisiųsdinta kartų:1325

11/11/2015

Neprivalomas Elektromagnetinių laukų direktyvos 2013/35/ES - įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas - 1 tomas. Praktikos vadovas  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-LT-N

Direktyvoje 2013/35/ES nustatyti būtiniausi saugos reikalavimai, taikomi dėl elektromagnetinių laukų (EML) keliamos rizikos darbuotojams. Šis praktinis vadovas parengtas siekiant padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, suprasti, ką jie turi daryti, kad atitiktų šią direktyvą, tačiau jis gali būti naudingas ir darbuotojams, darbuotojų atstovams bei priežiūros institucijoms valstybėse narėse. Jį sudaro du tomai ir specialus MVĮ skirtas vadovas. Šio praktinio vadovo I tome pateikta patarimų, kaip atlikti rizikos vertinimą, ir papildomų patarimų dėl galimybių rinktis tais atvejais, kai darbdaviai turi imtis papildomų apsaugos arba prevencinių priemonių. 2 tome pateikti dvylikos atvejų tyrimai, iš kurių darbdaviai sužinos, kaip atlikti vertinimus, ir pateikta kai kurių prevencinių ir apsaugos priemonių, kurias galima pasirinkti ir taikyti, pavyzdžių. Konkrečių atvejų tyrimai pateikiami apibendrintai, kad tiktų įprastoms darbo vietoms, tačiau jų duomenys surinkti įvairiomis realiomis darbo aplinkybėmis. Naudodamiesi MVĮ skirtu vadovu galėsite lengviau atlikti pradinį savo darbo vietoje dėl EML kylančios rizikos vertinimą ir remdamiesi šio vertinimo rezultatu nuspręsti, ar reikia imtis kokių nors tolesnių veiksmų pagal EML direktyvą. Šį leidinį elektroniniu formatu galima įsigyti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

11/11/2015

Neprivalomas Elektromagnetinių laukų direktyvos 2013/35/ES įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas - 2 tomas. Atvejų analizė  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-LT-N

Direktyvoje 2013/35/ES nustatyti būtiniausi saugos reikalavimai, taikomi dėl elektromagnetinių laukų (EML) keliamos rizikos darbuotojams. Šis praktinis vadovas parengtas siekiant padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, suprasti, ką jie turi daryti, kad atitiktų šią direktyvą, tačiau jis gali būti naudingas ir darbuotojams, darbuotojų atstovams bei priežiūros institucijoms valstybėse narėse. Jį sudaro du tomai ir specialus MVĮ skirtas vadovas. Šio praktinio vadovo I tome pateikta patarimų, kaip atlikti rizikos vertinimą, ir papildomų patarimų dėl galimybių rinktis tais atvejais, kai darbdaviai turi imtis papildomų apsaugos arba prevencinių priemonių. 2 tome pateikti dvylikos atvejų tyrimai, iš kurių darbdaviai sužinos, kaip atlikti vertinimus, ir pateikta kai kurių prevencinių ir apsaugos priemonių, kurias galima pasirinkti ir taikyti, pavyzdžių. Konkrečių atvejų tyrimai pateikiami apibendrintai, kad tiktų įprastoms darbo vietoms, tačiau jų duomenys surinkti įvairiomis realiomis darbo aplinkybėmis. Naudodamiesi MVĮ skirtu vadovu galėsite lengviau atlikti pradinį savo darbo vietoje dėl EML kylančios rizikos vertinimą ir remdamiesi šio vertinimo rezultatu nuspręsti, ar reikia imtis kokių nors tolesnių veiksmų pagal EML direktyvą. Šį leidinį elektroniniu formatu galima įsigyti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

11/11/2015

Neprivalomas gerosios patirties vadovas, padedantis įgyvendinti Elektromagnetinių laukų direktyvą 2013/35/ES  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-LT-N

Direktyvoje 2013/35/ES nustatyti būtiniausi saugos reikalavimai, susiję su elektromagnetinių laukų (EML) keliama rizika darbuotojams. Vis dėlto kai kuriems darbdaviams reikės apskaičiuoti arba išmatuoti jų darbo vietoje susidarančius EML lygius. Dažniausiai dėl atliekamo darbo pobūdžio grės maža rizika, ir ją bus gana paprasta nustatyti. Šis vadovas skirtas padėti suprasti, kaip jūsų atliekamas darbas gali būti susijęs su EML direktyva. Jis nėra teisiškai privalomas, čia neaiškinami konkretūs teisiniai reikalavimai, kurių gali tekti laikytis. Todėl vadovas turėtų būti skaitomas kartu su EML direktyva, pagrindų direktyva (89/391/EEB) ir susijusiais nacionalinės teisės aktais. Šis vadovas sudarytas taip, kad darbdaviai, kurie jau laikosi reikalavimų, galėtų greitai nustatyti riziką. Išsamesnės informacijos, įskaitant informaciją apie ekspozicijos vertinimą ir prevencijos priemones, galima rasti išsamiame neprivalomame gerosios patirties vadove, padedančiame įgyvendinti Direktyvą 2013/35/ES.

Šis leidinys išleistas elektroniniu pavidalu visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

13/10/2015

The Belgian food basket – Brussels  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-547-EN-N

The Belgian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Yra svetainėje EU bookshop

pdf Parsisiųsdinti PDF formatu

Deutsch English français Nederlands

Parsisiųsdinta kartų:1552

Susiję leidiniai

13/10/2015

The Bulgarian food basket - Sofia  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-553-EN-N

The Bulgarian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Yra svetainėje EU bookshop

pdf Parsisiųsdinti PDF formatu

български English

Parsisiųsdinta kartų:740

Susiję leidiniai

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“