Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

Sök i katalogen

image

Skriv ett ord eller en exakt fras eller ett katalognummer. Exempel: diskriminering
Europeiska observationsorganet för sysselsättning
KE-30-08-436-FR-D

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

11/11/2015

Icke-bindande vägledning till god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektromagnetiska fält - Volym 1: Praktisk vägledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-SV-N

I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. Denna praktiska vägledning är tänkt att visa arbetsgivarna, särskilt små och medelstora företag, vad de måste göra för att uppfylla kraven i direktivet. Den kan dock även vara användbar för arbetstagare, arbetstagarorganisationer och tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna. Den består av två volymer och en särskild vägledning för små och medelstora företag. Volym 1 av den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man gör riskbedömningar och ytterligare råd om vilka möjligheter som står till buds när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder. Volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan utföra bedömningarna och illustrerar vissa av de möjliga förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser generiska arbetsplatser, men sammanställdes med utgångspunkt i verkliga arbetssituationer. Vägledningen för små och medelstora företag hjälper dig att göra en inledande bedömning av riskerna förenade med elektromagnetiska fält på din arbetsplats. Med ledning av resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av direktivet om elektromagnetiska fält. Denna publikation finns tillgänglig i elektroniskt format på EU:s alla officiella språk.

11/11/2015

Praktisk vägledning för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektromagnetiska fält - Volym 2: Fallstudier  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-SV-N

I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. Denna praktiska vägledning är tänkt att visa arbetsgivarna, särskilt små och medelstora företag, vad de måste göra för att uppfylla kraven i direktivet. Den kan dock även vara användbar för arbetstagare, arbetstagarorganisationer och tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna. Den består av två volymer och en särskild vägledning för små och medelstora företag. Volym 1 av den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man gör riskbedömningar och ytterligare råd om vilka möjligheter som står till buds när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder. Volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan utföra bedömningarna och illustrerar vissa av de möjliga förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser generiska arbetsplatser, men sammanställdes med utgångspunkt i verkliga arbetssituationer. Vägledningen för små och medelstora företag hjälper dig att göra en inledande bedömning av riskerna förenade med elektromagnetiska fält på din arbetsplats. Med ledning av resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av direktivet om elektromagnetiska fält. Denna publikation finns tillgänglig i elektroniskt format på EU:s alla officiella språk.

11/11/2015

Icke-bindande vägledning för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU om - elektromagnetiska fält  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-SV-N


I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. De allra flesta arbetsgivare kommer dock inte att behöva beräkna eller mäta nivåerna av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen. I de flesta fall är arbetets art sådan att riskerna är små, och detta är relativt enkelt att kontrollera. Vägledningen är tänkt att visa hur ditt arbete kan påverkas av direktivet. Den är inte rättsligt bindande och innehåller inga tolkningar av eventuella juridiska krav som du är skyldig att uppfylla. Därför bör du även läsa igenom direktivet om elektromagnetiska fält, ramdirektiv 89/391/EEG och relevant nationell lagstiftning.  ägledningen är utformad för att de arbetsgivare som redan uppfyller kraven snabbt ska kunna fastställa vilka risker som föreligger. Närmare information, även om bedömning av exponering och förebyggande åtgärder, finns i den heltäckande icke-bindande vägledningen för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU.

Denna publikation finns tillgänglig på EU:s alla officiella språk.

13/10/2015

The Belgian food basket – Brussels  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-547-EN-N

The Belgian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

Deutsch English français Nederlands

Nedladdningar:1092

Liknande publikationer

13/10/2015

The Bulgarian food basket - Sofia  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-553-EN-N

The Bulgarian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

български English

Nedladdningar:636

Liknande publikationer

13/10/2015

The Cypriot food basket - Nicosia  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-542-EN-N

The Cypriot food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

ελληνικά English

Nedladdningar:456

Liknande publikationer

13/10/2015

The German food basket - Berlin  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-550-EN-N

The German food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

Deutsch English

Nedladdningar:571

Liknande publikationer

13/10/2015

The Greek food basket - Athens  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-543-EN-N

The Greek food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consist­ing of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

ελληνικά English

Nedladdningar:474

Liknande publikationer

13/10/2015

The Spanish food basket - Madrid  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-532-EN-N

The Spanish food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

English español

Nedladdningar:699

Liknande publikationer

13/10/2015

The Estonian food basket - Tallinn  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-559-EN-N

The Estonian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

eesti keel English

Nedladdningar:443

Liknande publikationer

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+