Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Szukaj w katalogu

image

Proszę wpisać słowo, dokładne wyrażenie lub numer katalogowy, na przykład: dyskryminacja
Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia
KE-30-08-436-FR-D

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

07/01/2016

The Austrian food basket  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-04-15-555-EN-N

The European Reference Budgets Network is a project financed by the European Commission that aims to develop cross- national, comparable reference budgets in all EU Member States. Reference budgets are baskets of goods and services considered necessary for an individual household to reach an acceptable standard of living within a given country, region or city.
Preparing reference budgets with a common methodology can help EU Member States to design effective and adequate income support measures and to encourage mutual learning and the exchange of best practices. More information about the project as well as the full country reports can be found on the European Commission website: http://europa.eu/!CC79TD

Dostępne w EU bookshop

pdf Pobierz w formacie PDF

Deutsch English

Pobrano razy:896

15/12/2015

Portfolio of EU social indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for social protection and social Inclusion  (15/12/2015)

Catalog N. :KE-06-14-163-EN-N

This publication reflects the 2015 update of the portfolio of EU social indicators as developed by the Social Protection Committee and especially its Indicators Sub-Group. The indicators aim at monitoring progress towards the EU objectives for social protection and social inclusion. In addition to a list of overarching indicators, four sets of indicators focus on specific topics: social inclusion, pensions, healthcare and long-term care, and child poverty and wellbeing. The lists are continuously being improved as statistics, data collection and policy needs evolve. The indicators are an essential tool to assess the social challenges facing EU countries, identity social trends to watch and support Member States reporting on social policies.

This publications is available only in electronic version.

20/11/2015

Poverty Dynamics in Europe: From What to Why - Working Paper 03/2015  (20/11/2015)

Catalog N. :KE-EW-15-003-EN-N

This working paper looks at poverty dynamics in Europe. Analysing poverty dynamics, i.e. incorporating time dimension to the analysis, helps to better understand the characteristics and various facets of poverty. In addition to looking at persistent poverty, it is important to look at the probability of exiting and entering poverty in different groups of the population and at poverty trajectories of the poor. This working paper presents empirical evidence on various issues related to poverty dynamics based on EU-SILC longitudinal data spanning from 2008 to 2012.

Dostępne w EU bookshop

pdf Pobierz w formacie PDF

English

Pobrano razy:760

Powiązane publikacje

20/11/2015

Breaking the vicious circle of poverty and deprivation  (20/11/2015)

Catalog N. :KE-01-15-518-EN-N

This brochure describes the EU’s effort to help some of its most vulnerable citizens by providing non-financial assistance. It presents statistics that indicate the current level of poverty in Europe, and describes what FEAD is; why it’s needed; whom it’s for; and how it works. The publication also gives true-life examples of how FEAD is helping people in Europe, and how assistance is administered by partners in several EU countries. An annex provides details for each country: budget, how the funds are being used, and the name and contact information of the managing authority.

This publication will be available  in all EU official languages.

Dostępne w EU bookshop

pdf Pobierz w formacie PDF

English

Pobrano razy:845

Powiązane publikacje

12/11/2015

An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe  (12/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-182-EN-N

This study evaluates the performance of European countries in the field of adult education and training and identifies a set of success factors to achieve effective adult learning policy.

Dostępne w EU bookshop

pdf Pobierz w formacie PDF

English

Pobrano razy:1230

11/11/2015

Niewiążący poradnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE o polach elektromagnetycznych - Tom 1. Praktyczny przewodnik  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-PL-N

Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Niniejszy poradnik został przygotowany, aby pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w zrozumieniu, co powinni zrobić, aby spełnić wymogi dyrektywy. Może on jednak również być przydatny dla pracowników, przedstawicieli pracowników i organów regulacyjnych w państwach członkowskich. Składa się on z dwóch tomów i specjalnego poradnika dla MŚP. W tomie 1 poradnika zawarto porady dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka oraz dalsze porady dotyczące opcji, które mogą mieć zastosowanie, gdy pracodawcy muszą wdrożyć dodatkowe środki ochronne i zapobiegawcze. W tomie 2 przedstawiono dwanaście analiz konkretnych przypadków, w których pokazano pracodawcom, jak przeprowadzać ocenę, oraz przedstawiono niektóre ze środków ochronnych i zapobiegawczych, które mogliby oni wybrać i stosować. Analizy konkretnych przypadków zostały przedstawione w kontekście typowych miejsc pracy, ale oparte są na rzeczywistych sytuacjach. Poradnik dla MŚP pomoże Państwu w przeprowadzaniu wstępnej oceny ryzyka wynikającego z narażenia na działanie pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy. Na podstawie wyników tej oceny będą Państwo mogli łatwiej zdecydować, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań zgodnie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych.  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

11/11/2015

Praktyczny poradnik dobrych praktyk wdrażania dyrektywy 2013/35/UE o polach elektromagnetycznych - Tom 2. Studia przypadku  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-PL-N

Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Niniejszy poradnik został przygotowany, aby pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w zrozumieniu, co powinni zrobić, aby spełnić wymogi dyrektywy. Może on jednak również być przydatny dla pracowników, przedstawicieli pracowników i organów regulacyjnych w państwach członkowskich. Składa się on z dwóch tomów i specjalnego poradnika dla MŚP. W tomie 1 poradnika zawarto porady dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka oraz dalsze porady dotyczące opcji, które mogą mieć zastosowanie, gdy pracodawcy muszą wdrożyć dodatkowe środki ochronne i zapobiegawcze. W tomie 2 przedstawiono dwanaście analiz konkretnych przypadków, w których pokazano pracodawcom, jak przeprowadzać ocenę, oraz przedstawiono niektóre ze środków ochronnych i zapobiegawczych, które mogliby oni wybrać i stosować. Analizy konkretnych przypadków zostały przedstawione w kontekście typowych miejsc pracy, ale oparte są na rzeczywistych sytuacjach. Poradnik dla MŚP pomoże Państwu w przeprowadzaniu wstępnej oceny ryzyka wynikającego z narażenia na działanie pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy. Na podstawie wyników tej oceny będą Państwo mogli łatwiej zdecydować, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań zgodnie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych.  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

11/11/2015

Niewiążący poradnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE - o polach elektromagnetycznych  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-PL-N

Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Jednakże tylko nieliczni pracodawcy będą musieli obliczać lub mierzyć poziomy natężenia pól elektromagnetycznych w swoim miejscu pracy. W większości przypadków charakter wykonywanej pracy jest taki, że ryzyko będzie niskie i można je w dość prosty sposób oszacować. Niniejszy poradnik ma pomóc Państwu zrozumieć, w jaki sposób dyrektywa o polach elektromagnetycznych może mieć wpływ na wykonywaną przez Państwa pracę. Nie jest on prawnie wiążący i nie zawiera wykładni konkretnych wymogów prawnych, które powinni Państwo ewentualnie spełnić. Dlatego należy go czytać łącznie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych, dyrektywą ramową (89/391/EWG) oraz stosownymi przepisami krajowymi. Niniejszy poradnik został opracowany w taki sposób, aby pracodawcy, którzy już spełniają wymogi, mogli szybko ustalić zagrożenia. Bardziej szczegółowe informacje, w tym dotyczące oceny narażenia i środków zapobiegawczych, można znaleźć w kompleksowym niewiążącym poradniku dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE.

Niniejsza publikacja jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+