Navigatsioonitee

Aktuaalne

  • 16/12/2016

    Euroopa Sotsiaalfond – investeerides inimestesse

    Käesolevas brošüüris kirjeldatakse, kuidas Euroopa Sotsiaalfond (ESF) toetab inimesi, kellel muidu ei oleks võimalik käia koolitusel, omandada kvalifikatsiooni ja saada head töökohta. Fond on oma suuruse ja ulatuse tõttu tugevalt mõjutanud tööturgu ja ühiskonda üldiselt. Mõnes riigis rahastab ESF ligikaudu 90% tegelikest tööturumeetmetest. See fond on ELi põhiline vahend oma eesmärkide täitmiseks, et suurendada tööhõivet, vähendada vaesust ja tõsta haridustaset kogu liidus.

    Väljaandes selgitatakse, kuidas ESF toimib, tutvustatakse rahastamisperioodi 2007–2013 seniseid tulemusi ja tuuakse tõsielust pärinevaid näiteid, kuidas see on aidanud mõnda neist miljonitest, kes saavad igal aastal toetust.

Otsing ei andnud tulemusi