Sti

I fokus

  • 16/12/2016

    Den Europæiske Socialfond — investering i mennesker

    Denne brochure beskriver, hvordan Den Europæiske Socialfond (ESF) støtter personer, som måske ikke ellers ville få mulighed for at deltage i uddannelse, få kvalifikationer og få gode jobs. På grund af fondens størrelse og anvendelsesområde har den stor indflydelse på arbejdsmarkedet og samfundet generelt. I nogle lande kommer omkring 90 % af de faktiske udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger fra ESF. Fonden er EU's vigtigste redskab til at nå målene vedrørende øget beskæftigelse, mindre fattigdom og bedre uddannelse i hele Unionen.

    Brochuren forklarer, hvordan ESF arbejder, og den præsenterer de resultater, der er opnået indtil videre fra finansieringsperioden 2007-2013. Den indeholder også nogle eksempler fra det virkelige liv på, hvordan fonden har hjulpet nogle af de millioner af mennesker, den støtter hvert år.

Ingen resultater fundet