Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Progressprogrammet (2007-2013)

Progressprogrammet är ett finansieringsinstrument som ska bidra till att utveckla och samordna EU:s politik inom följande områden:

  • Sysselsättning
  • Social trygghet och delaktighet
  • Arbetsvillkor
  • Icke-diskriminering
  • Jämställdhet

Programmet vänder sig till

  • EU-länderna
  • kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna
  • Efta- /EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein)