Ścieżka nawigacji

Program PROGRESS (2007-2013)

Program PROGRESS to instrument finansowy, który wspiera rozwój i koordynację polityki UE w następujących pięciu obszarach:

  • zatrudnienie
  • włączenie społeczne i ochrona socjalna
  • warunki pracy
  • przeciwdziałanie dyskryminacji
  • równość kobiet i mężczyzn.

Program PROGRESS skierowany jest do:

  • krajów UE
  • krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących
  • krajów EFTA/EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)