Cesta

Program PROGRESS (2007-2013)

Program PROGRESS je finanční nástroj, který podporuje tvorbu a koordinaci politiky EU v pěti oblastech:

 • zaměstnanost
 • sociální začleňování a sociální ochrana
 • pracovní podmínky
 • boj proti diskriminaci
 • rovnost žen a mužů

Programu se mohou účastnit:

 • členské státy EU
 • kandidátské a potenciální kandidátské země
 • země ESVO/EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+