Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Social trygghet och social delaktighet

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

15/07/2008

Gemensam rapport om social trygghet och social integration 2008 Social integration, pensioner, hälso- och sjukvård och omsorg  (15/07/2008)

Catalog N. : KE-30-08-371-SV-C

I detta häfte återfinns en sammanfattning av Europeiska kommissionens och rådets gemensamma rapport om social trygghet och social integration 2008. Den redogör för rapportens viktigaste slutsatser, ordnade efter tema. Den redogör också för hur strategier arbetas fram och samordnas mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen.

09/07/2008

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008  (09/07/2008)

Catalog N. : KE-AK-08-001-EN-C

On 29 February 2008 the EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) Council and the Commission jointly adopted the 2008 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. This fourth Report examines more in depth a set of themes identified in last year's edition: child poverty, health inequalities, access to health care and evolving long-term care needs, longer working lives and privately managed pensions. It is available in English only.

26/02/2008

Missoc 2007  (26/02/2008)

Catalog N. : KE-AE-08-001-EN-C

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.

25/02/2008

Child Poverty and Well-Being in the EU - Current status and way forward  (25/02/2008)

Catalog N. : KE-30-08-251-EN-C, ISBN 978-92-79-08343-3

Using commonly agreed indicators, this report identifies the predominant factors affecting child poverty in each country. Indicators have not been used to name and shame but to group countries according to the common challenges they face: joblessness, in-work poverty, insufficient support to families. The report also reviews the national monitoring and evaluation systems in place and draws 15 recommendations to better assess and monitor child poverty and the multiple dimensions of child well-being across the EU. It is available in English only.

02/01/2008

Poverty and social exclusion among lone-parents households - Policy Studies Findings 9  (02/01/2008)

Catalog N. : KE-AR-07-002-EN

This leaflet is a summary of a study which focuses on lone-parent households, analysing the reasons why they experience higher poverty risks and the barriers they have to face in order to access employment and other means of social inclusion. opportunities. This leaflet is available in English, French and German.

12/09/2007

Joint Report on social protection and social inclusion 2007  (12/09/2007)

Catalog N. : KE-AK-07-001-EN-C, ISBN 978-92-05561-4

This second joint report on social protection and social inclusion examines the first ever integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level. The report includes country profiles identifying the key challenges in each Member State. It is available in English only.

24/07/2007

Measuring homelessness in Europe  (24/07/2007)

Catalog N. : KE-AR-07-001-EN-C, ISBN 978-92-79-05643-7

Commissioned by DG Employment and Social Affairs of the European Commission in December 2005, this research builds upon the recommendations of the study carried out in 2003 by the French statistical institute (INSEE) on behalf of Eurostat. This report provides tools to improve the knowledge of homelessness and housing deprivation.

02/04/2007

MISSOC 2006  (02/04/2007)

Catalog N. : KE-AE-07-001-EN-C, 92-79-03198-8

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.

13/03/2007

Ett mer sammanhållet samhälle för ett starkare Europa  (13/03/2007)

Catalog N. : KE-76-06-439-SV-D

Genom EU:s process för socialt skydd och social integrering samordnar och uppmuntrar Europeiska unionen åtgärder från medlemsstaterna som syftar till att bekämpa fattigdom och social utslagning och att reformera de sociala skyddssystemen på grundval av politikutbyte och ömsesidigt lärande. Därigenom utgör den en grund för uppnåendet av unionens strategiska mål om stabil ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb och starkare social sammanhållning till 2010.

01/12/2006

Social services of general interest in the European Union - Implementing the Community Lisbon programme  (01/12/2006)

Catalog N. : KE-76-06-017-EN-C, ISBN 92-79-01944-9

This Communication is a follow-up to the White Paper on services of general interest, which announced a "systematic approach in order to identify and recognise the specific characteristics of social and health services of general interest and to clarify the framework in which they operate and can be modernised" as reiterated in the Social Agenda and the Community Lisbon programme. This publication is available in English, French and German.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+