Cale de navigare

Protecţie socială şi incluziune socială

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

25/04/2012

Drepturile dumneavoastră la pensie dacă aţi locuit sau aţi lucrat în mai multe ţari europene  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-RO-C

Ce ţară vă va plăti pensia? Cum va fi calculată aceasta? Aflaţi detalii despre dreptul dumneavoastră la pensie dacă aţi lucrat în mai multe ţări ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

27/06/2011

The social dimension of the Europe 2020 strategy - A report of the social protection committee (2011)  (27/06/2011)

Catalog N. :KE-BA-11-001-EN-C

The Europe 2020 strategy aims to deliver high employment, productivity and social cohesion. This report of the Social Protection Committee (SPC), a policy forum for Member States and the Commission, on Europe 2020's social dimension examines actions to promote inclusion and reduce poverty. It details the current poverty and social exclusion situation in the EU and assesses related policy options for addressing these challenges. It also outlines findings of the SPC thematic work on social inclusion and protection in 2010.

26/05/2011

Second Biennial report on social services of general interest  (26/05/2011)

Catalog N. :KE-AT-11-001-EN-C

A key tool for monitoring the sector and fostering dialogue at EU level, this second Biennial Report on SSGI provides an update of the economic and employment data presented in the first Biennial Report published in July 2008 (Chapter 1). It also gives an overview of the various initiatives implemented across Europe to guarantee, improve and assess the quality of social services and focuses on the voluntary European Quality Framework developed within the Social Protection Committee, which in many ways represents the culmination of all these other initiatives (Chapter 2). Finally, Chapter 3 describes the latest developments in the debate on the application of the EU rules to SSGI. This publication is available in printed format in English only.

11/11/2010

Reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană  (11/11/2010)

Catalog N. :KE-30-10-290-RO-C

Această broşură, intitulată „Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în Uniunea Europeană”, oferă informaţii actualizate privind inegalităţile în materie de sănătate între statele membre ale Uniunii Europene şi în interiorul acestora. Aceasta analizează mai mulţi indicatori ai inegalităţilor în materie de sănătate (în special speranţa de viaţă ) şi cercetează rolul factorilor stării de sănătate, acordând o atenţie deosebită „variaţiei sociale” , i.e. dimensiunea socială care există practic în toţi factorii care influenţează starea de sănătate. Sunt oferite explicaţii clare cu privire la rolul politicilor europene şi naţionale în acest domeniu (inclusiv oportunităţile de finanţare ) şi la contribuţia lor potenţială la reducerea inegalităţilor în materie de sănătate. În cele din urmă, sunt evidenţiate trei studii de caz care prezintă beneficiile obţinute în domenii precum sănătatea copilului, sănătatea persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi starea de sănătate în rândul grupurilor etnice minoritare. Prezenta publicație este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

16/08/2010

Towards adequate, sustainable and safe European pension systems - Green paper  (16/08/2010)

Catalog N. :KE-31-10-546-EN-C

The European Commission’s Green Paper “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems” invites interested parties to submit their views on future pension provision and how the EU can best support national-level efforts. The Paper reviews the current EU pensions framework and goes on to set out the main challenges to providing adequate, sustainable and safe pensions and the priorities for modernising pension policy in the EU. It also looks at the need to improve both pension data collection and EU-level governance of pension policy. Finally, the Paper provides information on how to contribute to the consultation, as well as a glossary of terms and detailed statistical annex. This publication is available in printed format in English, French and German. Copies of the Green Paper in all EU languages are also available online at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes#

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

28/06/2010

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010  (28/06/2010)

Catalog N. :KE-AK-10-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010 covers a range of areas including social inclusion policy, housing, healthcare, the impact of the economic crisis on pension systems and governance. It examines the social situation in EU27 before and in the economic and financial crisis and looks at Member States initial responses and preparations made for recovery. The report also includes country profiles on homelessness and housing exclusion for each EU Member State. This publication is available in printed format in English only.

15/04/2010

Sistemele de pensii private - Rolul acestora în ceea ce privește pensiile adecvate și durabile  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-RO-N

Reformele sistemelor de pensii sunt în desfășurare. Statele membre se lovesc de provocarea reprezentată de îmbătrânirea populaţiei, care pune o presiune puternică asupra sistemelor de pensii actuale. Această broșură analizează importanţa tot mai mare a sistemelor de pensii fi nanţate, administrate privat. Această publicaţie este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză și germană și în format electronic în toate limbile ofi ciale ale Uniunii Europene.

01/04/2010

MISSOC – Mutual Information System on Social Protection in the Member States, the European Economic Area and Switzerland  (01/04/2010)

Catalog N. :KE-30-09-241-EN-C

The purpose of the present publication is to explain MISSOC and its outputs. The publication contains examples and extracts of information to illustrate the different types of information developed and published by the Mutual Information System on Social Protection. The examples date from January 1st 2008. For up-to-date information the publication refers to http://ec.europa.eu/missoc . This publication will soon be available in printed format in English, French and German.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+