Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Sociale bescherming en sociale integratie

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

15/04/2010

Particuliere pensioenregelingen - Hun belang voor toereikende en betaalbare pensioenen  (15/04/2010)

Catalog N. : KE-32-10-215-NL-N

De hervormingen aan de pensioenstelsels zijn voortdurend gaande. De lidstaten staan voor het probleem van de vergrijzing, dat een aanzienlijke druk legt op de huidige pensioenstelsels. In deze brochure wordt gekeken naar het groeiende belang van particulier beheerde, kapitaalgedekte pensioenregelingen. De brochure is verkrijgbaar in drukvorm in het Engels, Frans en Duits, en in elektronische vorm in alle overige offi ciële talen van de EU.

01/04/2010

MISSOC – Mutual Information System on Social Protection in the Member States, the European Economic Area and Switzerland  (01/04/2010)

Catalog N. : KE-30-09-241-EN-C

The purpose of the present publication is to explain MISSOC and its outputs. The publication contains examples and extracts of information to illustrate the different types of information developed and published by the Mutual Information System on Social Protection. The examples date from January 1st 2008. For up-to-date information the publication refers to http://ec.europa.eu/missoc . This publication will soon be available in printed format in English, French and German.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. : KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

24/07/2009

The Social Situation in the European Union 2008  (24/07/2009)

Catalog N. : KE-AG-09-001-EN-C

This Social Situation Report 2008 — published annually since 2000 — presents key indicators in 17 statistical portraits that address a range of social policy concerns for the European Union: population; education and training; labour market; social protection; income, social inclusion and living conditions; gender equality and health and safety. Sixteen of the chosen twenty-five key indicators presented in the portraits are among the Structural Indicators which are used in order to monitor the progress towards the agreed targets based on the Lisbon Strategy for growth and jobs. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

15/10/2008

Social protection and social inclusion 2008 : EU indicators  (15/10/2008)

Catalog N. : KE-81-08-422-EN-C

This Commission Staff Working Document produced by Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities details the progress made in achieving the European strategy for social protection and social inclusion. Using indicators agreed upon by the Member States, a detailed analysis was completed on the work done in different strands of the strategy. The document also analyses the current situation and future trends found in each strand.This publication is available in English only.

13/10/2008

Langetermijnzorg in de Europese Unie  (13/10/2008)

Catalog N. : KE-81-08-364-NL-N

Het bieden van een betere bescherming van de burger tegen de risico’s van ziekte en afhankelijkheid is een cruciale doelstelling van de lidstaten en de Europese Unie. Het is daarom van belang om de capaciteit van de Gemeenschap voor de levering van langdurige kwaliteitszorg aan allen met een zorgvraag te behouden en zeker te stellen.

08/10/2008

Biennial report on social services of general interest  (08/10/2008)

Catalog N. : KE-AT-08-001-EN-C

The First Biennal Report on Social Services of General Interest (SSGIs) is a monitoring and dialogue tool which had been announced in the 2006 and the 2007 Communications. The report provides an overall picture of SSGI in the EU. It describes their socio-economic situation and the major economic and societal changes to which they have to adapt. It also looks at the way in which these services adjust to evolving needs and constraints and how the changes affect the organisation, financing and provision of social services of general interest in terms of relevant EU rules. It is available in English, French and German.

15/07/2008

Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en maatschappelijke inclusie 2008 — Maatschappelijke inclusie, pensioenen, gezondheidszorg en verzorging op lange termijn  (15/07/2008)

Catalog N. : KE-30-08-371-NL-C

Deze brochure geeft een overzicht van het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie 2008 van de Commissie en de Raad. Per thema worden hier de belangrijkste conclusies van het verslag vermeld. Bovendien wordt verduidelijkt hoe strategieën worden ontwikkeld en gecoördineerd met de andere lidstaten en de Europese Commissie.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+