Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Sosiaaliturva ja sosiaalinen osallisuus

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

11/11/2010

Terveyserojen kaventaminen Euroopan unionissa  (11/11/2010)

Catalog N. : KE-30-10-290-FI-C

Terveyserojen kaventaminen Euroopan unionissa -esite tarjoaa ajantasaista tietoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisäisistä ja niiden välisistä terveyseroista. Siinä tarkastellaan useita terveyseroihin liittyviä kysymyksiä (etenkin elinajanodotetta) ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ns. sosiaaliseen gradienttiin eli lähes kaikissa terveyteen vaikuttavissa tekijöissä olevaan sosiaaliseen ulottuvuuteen. Erityisesti paneudutaan siihen, miten EU ja jäsenvaltiot voivat politiikoillaan vaikuttaa terveyserojen kaventumiseen ja minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia ne tarjoavat. Lopuksi esitellään kolme esimerkkiä hankkeista, joissa on onnistuttu parantamaan lasten, työnhakijoiden tai etnisen vähemmistön terveydentilaa. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

16/08/2010

Towards adequate, sustainable and safe European pension systems - Green paper  (16/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-546-EN-C

The European Commission’s Green Paper “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems” invites interested parties to submit their views on future pension provision and how the EU can best support national-level efforts. The Paper reviews the current EU pensions framework and goes on to set out the main challenges to providing adequate, sustainable and safe pensions and the priorities for modernising pension policy in the EU. It also looks at the need to improve both pension data collection and EU-level governance of pension policy. Finally, the Paper provides information on how to contribute to the consultation, as well as a glossary of terms and detailed statistical annex. This publication is available in printed format in English, French and German. Copies of the Green Paper in all EU languages are also available online at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes#

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. : KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

28/06/2010

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010  (28/06/2010)

Catalog N. : KE-AK-10-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010 covers a range of areas including social inclusion policy, housing, healthcare, the impact of the economic crisis on pension systems and governance. It examines the social situation in EU27 before and in the economic and financial crisis and looks at Member States initial responses and preparations made for recovery. The report also includes country profiles on homelessness and housing exclusion for each EU Member State. This publication is available in printed format in English only.

15/04/2010

Yksityiset eläkejärjestelmät - Niiden merkitys eläkkeiden riittävyydessä ja kestävyydessä  (15/04/2010)

Catalog N. : KE-32-10-215-FI-N

Eläkejärjestelmien uudistaminen on jatkunut. Jäsenvaltiot kohtaavat väestön ikääntymisestä johtuvia haasteita, jotka asettavat huomattavaa painetta nykyisille eläkejärjestelmille. Tässä esitteessä tarkastellaan yksityisesti hallinnoitujen eläkerahastojärjestelmien kasvavaa merkitystä. Esite on saatavana painettuna englannin-, ranskan- ja saksankielisenä ja sähköisessä muodossa kaikilla muilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

01/04/2010

MISSOC – Mutual Information System on Social Protection in the Member States, the European Economic Area and Switzerland  (01/04/2010)

Catalog N. : KE-30-09-241-EN-C

The purpose of the present publication is to explain MISSOC and its outputs. The publication contains examples and extracts of information to illustrate the different types of information developed and published by the Mutual Information System on Social Protection. The examples date from January 1st 2008. For up-to-date information the publication refers to http://ec.europa.eu/missoc . This publication will soon be available in printed format in English, French and German.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. : KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

24/07/2009

The Social Situation in the European Union 2008  (24/07/2009)

Catalog N. : KE-AG-09-001-EN-C

This Social Situation Report 2008 — published annually since 2000 — presents key indicators in 17 statistical portraits that address a range of social policy concerns for the European Union: population; education and training; labour market; social protection; income, social inclusion and living conditions; gender equality and health and safety. Sixteen of the chosen twenty-five key indicators presented in the portraits are among the Structural Indicators which are used in order to monitor the progress towards the agreed targets based on the Lisbon Strategy for growth and jobs. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

15/10/2008

Social protection and social inclusion 2008 : EU indicators  (15/10/2008)

Catalog N. : KE-81-08-422-EN-C

This Commission Staff Working Document produced by Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities details the progress made in achieving the European strategy for social protection and social inclusion. Using indicators agreed upon by the Member States, a detailed analysis was completed on the work done in different strands of the strategy. The document also analyses the current situation and future trends found in each strand.This publication is available in English only.

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa