Ścieżka nawigacji

W centrum uwagi

  • 16/12/2016

    Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek – najlepsza inwestycja!

    W niniejszej broszurze opisano, w jaki sposób projekty EFS zapewniają wsparcie osobom, które bez nich nie miałyby możliwości uczestniczenia w szkoleniach, uzyskania kwalifikacji i otrzymania dobrej pracy. Ze względu na swoją skalę i zakres działania Fundusz ma duży wpływ na rynek pracy i ogół społeczeństwa. W niektórych krajach około 90 % rzeczywistych wydatków na działania związane z rynkiem pracy pochodzi z EFS. Fundusz jest głównym instrumentem wykorzystywanym przez UE do zwiększania zatrudnienia, ograniczania ubóstwa i poprawy wyników edukacji w całej Unii.

    W niniejszej publikacji wyjaśniono sposób funkcjonowania EFS, przedstawiono dotychczasowe wyniki związane z okresem programowania 2007–2013 oraz zaprezentowano kilka przykładów pomocy udzielonej niektórym z milionów osób, które co roku korzystają ze wsparcia EFS.

Brak wyników wyszukiwania