Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

Haku

image
Kirjoita hakusana, täsmällinen hakulause tai luettelonumero.

Esimerkkejä:
syrjintä
Euroopan työllisyyden seurantakeskus
KE-30-08-436-FR-D

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

20/11/2015

Poverty Dynamics in Europe: From What to Why - Working Paper 03/2015  (20/11/2015)

Catalog N. :KE-EW-15-003-EN-N

This working paper looks at poverty dynamics in Europe. Analysing poverty dynamics, i.e. incorporating time dimension to the analysis, helps to better understand the characteristics and various facets of poverty. In addition to looking at persistent poverty, it is important to look at the probability of exiting and entering poverty in different groups of the population and at poverty trajectories of the poor. This working paper presents empirical evidence on various issues related to poverty dynamics based on EU-SILC longitudinal data spanning from 2008 to 2012.

Tilaa: [EU Bookshop] Tilaa: EU bookshop

pdf Lataa pdf-tiedosto

English

Latauskertoja:650

Saman alan julkaisuja

20/11/2015

Breaking the vicious circle of poverty and deprivation  (20/11/2015)

Catalog N. :KE-01-15-518-EN-N

This brochure describes the EU’s effort to help some of its most vulnerable citizens by providing non-financial assistance. It presents statistics that indicate the current level of poverty in Europe, and describes what FEAD is; why it’s needed; whom it’s for; and how it works. The publication also gives true-life examples of how FEAD is helping people in Europe, and how assistance is administered by partners in several EU countries. An annex provides details for each country: budget, how the funds are being used, and the name and contact information of the managing authority.

This publication will be available  in all EU official languages.

Tilaa: [EU Bookshop] Tilaa: EU bookshop

pdf Lataa pdf-tiedosto

English

Latauskertoja:676

Saman alan julkaisuja

12/11/2015

An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe  (12/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-182-EN-N

This study evaluates the performance of European countries in the field of adult education and training and identifies a set of success factors to achieve effective adult learning policy.

Tilaa: [EU Bookshop] Tilaa: EU bookshop

pdf Lataa pdf-tiedosto

English

Latauskertoja:1163

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät - Osa 1: Käytännön opas  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-FI-N

Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Tämä käytännön opas on laadittu avuksi työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, jotta ne tietävät, mitä niiden on tehtävä täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Oppaasta saattaa olla hyötyä myös EU-maiden työntekijöille, työntekijöiden edustajille ja sääntelyviranomaisille. Oppaassa on kaksi osaa ja erityinen pk-yrityksille tarkoitettu opas. Käytännön oppaan osassa 1 annetaan ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja lisäohjeita käytettävissä olevista vaihtoehdoista, kun työnantajien on toteutettava muita suojaustai ehkäisytoimenpiteitä. Osassa 2 esitetään 12 tapausselostusta, joista työnantajat saavat opastusta siihen, miten arvioinnit voi toteuttaa. Lisäksi oppaassa kuvataan muutamia ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä, jotka työnantajat voivat valita toteutettaviksi. Tapausselostukset ovat yleistettävissä moniin työpaikkoihin, mutta ne on laadittu todellisten työtilanteiden pohjalta. Pk-yrityksille tarkoitetusta oppaassa annetaan ohjeita sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien riskien alustavaan arvioimiseen työpaikalla. Sen avulla on arvioinnin pohjalta helpompi päättää, edellyttääkö EMF-direktiivi jatkotoimia. Tämä julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU - täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät - Osa 2: Tapausselostuksia  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-FI-N

Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Tämä käytännön opas on laadittu avuksi työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, jotta ne tietävät, mitä niiden on tehtävä täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Oppaasta saattaa olla hyötyä myös EU-maiden työntekijöille, työntekijöiden edustajille ja sääntelyviranomaisille. Oppaassa on kaksi osaa ja erityinen pk-yrityksille tarkoitettu opas. Käytännön oppaan osassa 1 annetaan ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja lisäohjeita käytettävissä olevista vaihtoehdoista, kun työnantajien on toteutettava muita suojaustai ehkäisytoimenpiteitä. Osassa 2 esitetään 12 tapausselostusta, joista työnantajat saavat opastusta siihen, miten arvioinnit voi toteuttaa. Lisäksi oppaassa kuvataan muutamia ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä, jotka työnantajat voivat valita toteutettaviksi. Tapausselostukset ovat yleistettävissä moniin työpaikkoihin, mutta ne on laadittu todellisten työtilanteiden pohjalta. Pk-yrityksille tarkoitetusta oppaassa annetaan ohjeita sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien riskien alustavaan arvioimiseen työpaikalla. Sen avulla on arvioinnin pohjalta helpompi päättää, edellyttääkö EMF-direktiivi jatkotoimia. Tämä julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-FI-N

Direktiivissä 2013/35/EU säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden
suojelemiseksi altistumiselta riskeille, jotka aiheutuvat sähkömagneettisista kentistä (EMF). Silti
vain harvat työnantajat joutuvat laskemaan tai mittaamaan sähkömagneettisten kenttien tasot työpaikallaan. Useimmiten työ on luonteeltaan sellaista, että riskit ovat vähäiset, ja tämä voidaan
osoittaa melko helposti. Tämän oppaan on tarkoitus antaa tietoa siitä, mitä vaikutuksia  MFdirektiivillä saattaa olla työtehtäviin. Opas ei ole oikeudellisesti sitova eikä siinä tulkita mitään
oikeudellisia vaatimuksia, joita on mahdollisesti noudatettava. Siksi sitä olisikin luettava yhdessä
EMF-direktiivin, puitedirektiivin (89/391/ETY) ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön kanssa.
Tässä oppaassa kerrotaan, miten työnantajat, jotka toimivat jo vaatimusten mukaisesti, voivat
osoittaa riskit nopeasti. Tarkempia tietoja esimerkiksi altistumisen arvioinnista ja ehkäisevistä toimenpiteistä annetaan kattavassa ohjeellisessa oppaassa hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla. Tämä julkaisu on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

13/10/2015

The Belgian food basket – Brussels  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-547-EN-N

The Belgian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Tilaa: [EU Bookshop] Tilaa: EU bookshop

pdf Lataa pdf-tiedosto

Deutsch English français Nederlands

Latauskertoja:978

Saman alan julkaisuja

13/10/2015

The Bulgarian food basket - Sofia  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-553-EN-N

The Bulgarian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Tilaa: [EU Bookshop] Tilaa: EU bookshop

pdf Lataa pdf-tiedosto

български English

Latauskertoja:602

Saman alan julkaisuja

13/10/2015

The Cypriot food basket - Nicosia  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-01-15-542-EN-N

The Cypriot food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Tilaa: [EU Bookshop] Tilaa: EU bookshop

pdf Lataa pdf-tiedosto

ελληνικά English

Latauskertoja:443

Saman alan julkaisuja

13/10/2015

The German food basket - Berlin  (13/10/2015)

Catalog N. :KE-04-15-550-EN-N

The German food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Tilaa: [EU Bookshop] Tilaa: EU bookshop

pdf Lataa pdf-tiedosto

Deutsch English

Latauskertoja:542

Saman alan julkaisuja