Διαδρομή πλοήγησης

Εκδηλώσεις

Additional tools

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


UfM Ministerial Conference on Employment and Labour, Jordan 26/09/2016 - 27/09/2016

UfM Ministerial Conference on Employment and Labour, Jordan

The member countries of the Union for the Mediterranean (UfM) have defined key measures to address the persisting challenge of unemployment in the Mediterranean region, particularly for young people and women.

23/09/2016

FreSsco seminar (Estonia): Selected topics related to intra-EU mobility

The EC-funded FreSsco network (Free Movement and Social Security Coordination) organised a seminar in Tallinn (Estonia) on 23 September 2016.

13/09/2016

FreSsco seminar (Hungary): Coordination of type-A invalidity benefits

The EC-funded FreSsco network (Free Movement and Social Security Coordination) organised a seminar in Budapest (Hungary) on 13 September 2016.

09/09/2016

FreSsco seminar (France): EU non-discrimination law and intra-EU mobility

The EC-funded FreSsco network (Free Movement and Social Security Coordination) organised a seminar in Paris (France) on 9 September 2016.