Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Sosiaaliturva ja sosiaalinen osallisuus

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

21/06/2012

Demography, active ageing and pensions - Social Europe guide - Volume 3  (21/06/2012)

Catalog N. : KE-BC-12-001-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing to an interested but not necessarily specialized audience a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The third volume in this series gives an overview of the main demographic trends faced by Europe, such as ageing, a decrease in the working age population and declining fertility. It describes the EU's actions to promote active ageing, and explains EU policy efforts to ensure adequate, safe and sustainable pensions for the decades to come. This publication is available in printed format in English, French and German.

25/04/2012

Eläkeoikeutesi, jos olet asunut tai työskennellyt useammassa kuin yhdessä Euroopan maassa  (25/04/2012)

Catalog N. : KE-32-11-980-FI-C

Mikä maa maksaa eläkkeesi? Miten se lasketaan? Selvitä eläkeoikeutesi, jos olet työskennellyt useammassa kuin yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

27/06/2011

The social dimension of the Europe 2020 strategy - A report of the social protection committee (2011)  (27/06/2011)

Catalog N. : KE-BA-11-001-EN-C

The Europe 2020 strategy aims to deliver high employment, productivity and social cohesion. This report of the Social Protection Committee (SPC), a policy forum for Member States and the Commission, on Europe 2020's social dimension examines actions to promote inclusion and reduce poverty. It details the current poverty and social exclusion situation in the EU and assesses related policy options for addressing these challenges. It also outlines findings of the SPC thematic work on social inclusion and protection in 2010.

26/05/2011

Second Biennial report on social services of general interest  (26/05/2011)

Catalog N. : KE-AT-11-001-EN-C

A key tool for monitoring the sector and fostering dialogue at EU level, this second Biennial Report on SSGI provides an update of the economic and employment data presented in the first Biennial Report published in July 2008 (Chapter 1). It also gives an overview of the various initiatives implemented across Europe to guarantee, improve and assess the quality of social services and focuses on the voluntary European Quality Framework developed within the Social Protection Committee, which in many ways represents the culmination of all these other initiatives (Chapter 2). Finally, Chapter 3 describes the latest developments in the debate on the application of the EU rules to SSGI. This publication is available in printed format in English only.

11/11/2010

Terveyserojen kaventaminen Euroopan unionissa  (11/11/2010)

Catalog N. : KE-30-10-290-FI-C

Terveyserojen kaventaminen Euroopan unionissa -esite tarjoaa ajantasaista tietoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisäisistä ja niiden välisistä terveyseroista. Siinä tarkastellaan useita terveyseroihin liittyviä kysymyksiä (etenkin elinajanodotetta) ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ns. sosiaaliseen gradienttiin eli lähes kaikissa terveyteen vaikuttavissa tekijöissä olevaan sosiaaliseen ulottuvuuteen. Erityisesti paneudutaan siihen, miten EU ja jäsenvaltiot voivat politiikoillaan vaikuttaa terveyserojen kaventumiseen ja minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia ne tarjoavat. Lopuksi esitellään kolme esimerkkiä hankkeista, joissa on onnistuttu parantamaan lasten, työnhakijoiden tai etnisen vähemmistön terveydentilaa. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

16/08/2010

Towards adequate, sustainable and safe European pension systems - Green paper  (16/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-546-EN-C

The European Commission’s Green Paper “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems” invites interested parties to submit their views on future pension provision and how the EU can best support national-level efforts. The Paper reviews the current EU pensions framework and goes on to set out the main challenges to providing adequate, sustainable and safe pensions and the priorities for modernising pension policy in the EU. It also looks at the need to improve both pension data collection and EU-level governance of pension policy. Finally, the Paper provides information on how to contribute to the consultation, as well as a glossary of terms and detailed statistical annex. This publication is available in printed format in English, French and German. Copies of the Green Paper in all EU languages are also available online at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes#

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. : KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

28/06/2010

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010  (28/06/2010)

Catalog N. : KE-AK-10-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010 covers a range of areas including social inclusion policy, housing, healthcare, the impact of the economic crisis on pension systems and governance. It examines the social situation in EU27 before and in the economic and financial crisis and looks at Member States initial responses and preparations made for recovery. The report also includes country profiles on homelessness and housing exclusion for each EU Member State. This publication is available in printed format in English only.

15/04/2010

Yksityiset eläkejärjestelmät - Niiden merkitys eläkkeiden riittävyydessä ja kestävyydessä  (15/04/2010)

Catalog N. : KE-32-10-215-FI-N

Eläkejärjestelmien uudistaminen on jatkunut. Jäsenvaltiot kohtaavat väestön ikääntymisestä johtuvia haasteita, jotka asettavat huomattavaa painetta nykyisille eläkejärjestelmille. Tässä esitteessä tarkastellaan yksityisesti hallinnoitujen eläkerahastojärjestelmien kasvavaa merkitystä. Esite on saatavana painettuna englannin-, ranskan- ja saksankielisenä ja sähköisessä muodossa kaikilla muilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

01/04/2010

MISSOC – Mutual Information System on Social Protection in the Member States, the European Economic Area and Switzerland  (01/04/2010)

Catalog N. : KE-30-09-241-EN-C

The purpose of the present publication is to explain MISSOC and its outputs. The publication contains examples and extracts of information to illustrate the different types of information developed and published by the Mutual Information System on Social Protection. The examples date from January 1st 2008. For up-to-date information the publication refers to http://ec.europa.eu/missoc . This publication will soon be available in printed format in English, French and German.

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa