Διαδρομή πλοήγησης

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ

 • 24/01/2011

  Πότε μπορείτε να αρχίσετε; Ένας πρακτικός οδηγός για τις προσλήψεις στην Ευρώπη

  Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα έρθει αντιμέτωπη με διάφορες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Οι εργοδότες, προκειμένου να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές, ίσως να χρειαστεί να ψάξουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για να βρουν εργαζομένους με τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων και προσόντων. Η παρούσα έκδοση προορίζεται ως πρακτικός οδηγός για τις προσλήψεις προσωπικού από την Ευρώπη και απευθύνεται σε εργοδότες όλων των κλάδων και κάθε μεγέθους. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • 09/12/2010

  Three tools to facilitate online job matching throughout Europe: ESCO, EURES, Match & Map

  The online tools ESCO, Match & Map and the improved EURES portal were created with the aim of improving and facilitating skills matching and increasing the efficiency with which jobseekers will find vacancies and employers will find candidates. This publication serves as an introduction to these three online matching tools developed by the European Commission. It is available in printed format in English, French and German.

 • 22/11/2010

  FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union

  FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission.Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications. Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

 • 15/10/2009

  EURES: the story so far - Matching jobs and skills in Europe for 15 years

  EURES offers information, advice and job placement services to citizens of the EU Member States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, and also monitors the labour market situation in and across these countries. This book marks the work and staff of EURES, launched in 1994, on the occasion of the service’s 15th anniversary. It tracks the legislative steps that led to the creation of the service and offers a retrospective portrayal of the network’s members and achievements over its history, before examining the potential topics with which the service may deal in the future. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 17/07/2009

  «Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας…» Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας σε άλλη χώρα του ΕΟΧ

  «Η ελεύθερη διακίνηση ατόμων είναι βασική παράμετρος της ΕΕ. Αυτός ο οδηγός παρέχει στους πολίτες τις πιο σημαντικές πλη-ροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν όταν υποβάλλουν αίτηση ή προετοιμάζονται για συνέντευξη για θέση εργασίας σε άλλη χώρα του ΕΟΧ, ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το δικαίωμά τους για διαμονή και εργασία στο εξωτερικό. Επιπλέον, ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης EURES και την υποστήριξη που μπορεί να παρέχει κατά την αναζή-τηση θέσεων εργασίας διεθνώς. Η παρούσα δημοσίευση διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς επίσης στα ισλανδικά και τα νορ- βηγικά».