Навигационна пътека

Работа в друга страна от ЕС

Работа в друга страна от ЕС

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

17/07/2009

„Ще се свържем с вас…“ Какво трябва да знаете, когато кандидатствате за работа в друга страна от ЕИП  (17/07/2009)

Catalog N. : KE-78-09-628-BG-C

Свободното движение на хора е израз на едно от основните права на гражданите на ЕС. Настоящият наръчник предоставя най-важното, което те трябва да знаят, когато кандидатстват за работа или се явяват на събеседване в друга страна на ЕИП, за да могат изцяло да се възползват от правото си да живеят и ра-ботят в чужбина. В допълнение наръчникът дава информация за Европейската служба по заетостта — EURES и помощта, коя-то тя може да предостави при търсене на работа в чужбина. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС, както и на исландски и норвежки език.

07/10/2008

Recruiting in Europe - a guide for employers  (07/10/2008)

Catalog N. : KE-80-07-167-EN-C, ISBN 978-92-79-07199-7

This practical guide is available in all the official languages of the EU.

18/01/2008

Business card - Eures  (18/01/2008)

Catalog N. : KE-80-07-170-EN-J

16/01/2008

Postcard - Eures  (16/01/2008)

Catalog N. : KE-80-07-168-OA-J

16/01/2008

Poster - Eures  (16/01/2008)

Catalog N. : KE-80-07-169-OA-P

18/09/2006

Europeans on the move – Portraits of 31 mobile workers  (18/09/2006)

Catalog N. : KE-76-06-115-EN-C, ISBN 92-79-02275-X

The purpose of this book, which is published during the European Year of Workers' mobility is to highlight the experience of mobile workers. It aims, through the collection of 31 stories, to show what mobility means for the individuals concerned and to encourage other Europeans to engage in a mobility experience at least once in their working life. It is available in English, French and German.

13/07/2006

Do you want to work in another EU Member State? Find out about your rights!  (13/07/2006)

Catalog N. : KE-75-06-930-EN-C, ISBN 92-79-01883-3

This guide describes only the legal position of persons who migrate within the European Union for reasons of employment. Its aim is to provide you with information about your rights as a migrant worker in an easily understandable questions and answers form. It is available in 20 official languages of the European Union.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+