Sti

Progressprogrammet (2007-2013)

Progressprogrammet er et finansielt instrument, der skal støtte udviklingen og samordningen af EU's politik på følgende fem områder:

  • Beskæftigelse
  • Social integration og social beskyttelse
  • Arbejdsvilkår
  • Ikkeforskelsbehandling
  • Ligestilling mellem kønnene

Progressprogrammet er åbent for:

  • EU-landene
  • kandidatlande og mulige kandidatlande
  • EFTA-/EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein)