Cale de navigare

Finanţare

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

17/07/2012

Microfinanţarea Progress - Portrete de întreprinzători  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-RO-C

Instrumentul european de microfinanţare Progress (microfinanţarea Progress), lansat în 2010, urmăreşte sporirea accesului la microfinanţare în întreaga Europă. Microfinanţarea este un instrument vital pentru încurajarea creşterii, acordându-le oamenilor care altfel s-ar putea să nu aibă această oportunitate şansa de a-şi realiza ambiţiile antreprenoriale. Broşura Microfinanţarea Progress trece în revistă modalităţile prin care iniţiativa promovează ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială în Europa, oferind totodată detalii privind procedura de solicitare a unui microcredit. În broşură veţi găsi portrete ale unor întreprinzători din întreaga Europă care au beneficiat deja de microfinanţarea Progress. Broşura este disponibilă în format tipărit în 22 de limbi oficiale ale UE şi în format electronic în limba irlandeză.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

15/03/2012

ESF legal papers - Consolidated Structural Funds Legislation for the programming period 2007-2013  (15/03/2012)

Catalog N. : KE-31-11-444-EN-C

The European Commission has produced consolidated versions of EU legislation governing the application of structural funds so as to support Member State authorities in managing related measures. This publication contains legal papers related to the European Social Fund (ESF) and subsequent legislative amendments. They set out the overall remit of the ESF, lay down general provisions for use of funds and establish rules for implementation of ESF-funded actions. The publication is available in printed format in English and French.

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalog N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

Fondul european de ajustare la globalizare în acțiune  (05/01/2012)

Catalog N. : KE-31-11-404-RO-C

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) cofinanţează măsuri pentru a ajuta lucrătorii care au căzut victime concedierilor în masă dintr-o singură întreprindere sau dintr-un singur sector din aceeaşi regiune sau din regiuni învecinate să găsească noi locuri de muncă. Această broşură furnizează informaţii generale privind acţiunile FEG din cinci state membre ale UE. Aceasta include şi interviuri cu persoane care fie au beneficiat de măsuri, fie au fost implicate în punerea în aplicare a acestora. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză și germană și în format electronic în toate limbile oficiale ale UE.

27/09/2011

PROGRESS în acţiune: Programul UE pentru ocuparea forţei de muncă și solidaritate socială (2007-2013)  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-RO-C

PROGRESS (2007-2013) este programul UE pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială, instituit în scopul furnizării de susţinere financiară pentru a contribui la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Această publicaţie rezumă obiectivele pe termen lung şi pe termen scurt ale programului şi oferă mai multe exemple privind modul în care programul susţine dezvoltarea şi coordonarea politicii europene sociale şi de ocupare a forţei de muncă şi privind modul în care diferite părţi interesate sunt implicate în elaborarea de politici la nivelul UE şi la nivel naţional. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile ofi ciale ale UE.

25/07/2011

Microfinanţarea Progress - Creează oportunități  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-168-RO-D

Instrumentul european de microfinanţare Progress (Microfinanţarea Progress) este o iniţiativă a UE care are ca scop să ajute persoanele care doresc să îşi înfiinţeze sau să îşi dezvolte propria mică întreprindere să obţină acces la credit. Această iniţiativă promovează ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială prin intermediul antreprenoriatului şi al activităţilor independente în Europa şi este strâns coordonată cu instrumentele existente de susţinere a microfinanţării în Uniunea Europeană. Broşura privind Microfinanţarea Progress oferă o prezentare succintă a instrumentului de microfinanţare şi precizează cine poate beneficia de acest instrument şi modul în care persoanele interesate pot depune cereri. Această broşură este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2009 — Performance at a glance  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-30-10-374-EN-D

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. In addition to the full report, this factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+