Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Financiering

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

<<<<<<< HEAD
17/07/2012

ProgressMicrofinance - Portretten van ondernemers  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-NL-C

De in 2010 gelanceerde Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (Progress Microfinance) heeft ten doel de toegang tot microfinanciering in heel Europa te vergroten. Microfinanciering is een essentieel middel om groei te stimuleren en om mensen een kans te geven — die ze anders niet zouden krijgen — om hun ondernemersambities waar te maken. De brochure over Progress Microfinance licht toe op welke verschillende manieren dit initiatief werkgelegenheid en sociale insluiting in Europa bevordert en hoe men een microlening kan aanvragen. Er zijn portretten in opgenomen van ondernemers uit heel Europa die al hun voordeel hebben gehaald uit Progress Microfinance. De brochure is op papier beschikbaar in 22 officiële EU-talen en in elektronisch formaat in het Iers.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

15/03/2012

ESF legal papers - Consolidated Structural Funds Legislation for the programming period 2007-2013  (15/03/2012)

Catalog N. : KE-31-11-444-EN-C

The European Commission has produced consolidated versions of EU legislation governing the application of structural funds so as to support Member State authorities in managing related measures. This publication contains legal papers related to the European Social Fund (ESF) and subsequent legislative amendments. They set out the overall remit of the ESF, lay down general provisions for use of funds and establish rules for implementation of ESF-funded actions. The publication is available in printed format in English and French.

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalog N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering in actie  (05/01/2012)

Catalog N. : KE-31-11-404-NL-C

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) cofinanciert maatregelen om werknemers die het slachtoffer werden van massale afvloeiingen in één enkele sector of één enkel bedrijf, binnen eenzelfde of twee aangrenzende regio's, te helpen een nieuwe baan te vinden. Deze brochure geeft achtergrondinformatie over EFG-acties in vijf EU-lidstaten. Het omvat tevens interviews met mensen die voordeel hebben gehaald uit de maatregelen of betrokken zijn geweest in de tenuitvoerlegging ervan. Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle officiële talen van de EU.

27/09/2011

Progress in actie: het EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit 2007-2013  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-NL-C

PROGRESS (2007-2013) is het EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit, dat is opgericht om financiële ondersteuning te bieden als bijdrage tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie. Deze publicatie vat de lange- en kortetermijndoelstellingen van het programma samen en geeft verscheidene voorbeelden van hoe het programma de ontwikkeling en coördinatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van Europa steunt en hoe verschillende belangstellende partijen betrokken zijn bij de beleidsvorming op EU- en nationaal niveau. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

25/07/2011

Progress Microfinance - Creëren van kansen  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-168-NL-D

De Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (Progress Microfinance) is een initiatief van de EU dat in het leven werd geroepen om mensen die hun eigen kleine bedrijf willen starten of uitbouwen gemakkelijker toegang te bieden tot krediet. Dit initiatief bevordert werkgelegenheid en sociale inclusie via ondernemerschap en zelfstandig werk in Europa en wordt nauw gecoördineerd met bestaande instrumenten om microfinanciering in de Europese Unie te ondersteunen. De Progress Microfinance-folder geeft een kort overzicht van wat het microfinancieringsinstrument is, wie er voordeel uit kan halen en hoe een aanvraag kan worden ingediend. Deze folder is in gedrukt formaat beschikbaar in alle officiële EU-talen.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2009 — Performance at a glance  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-30-10-374-EN-D

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. In addition to the full report, this factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+