Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Finanzjament

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

L-aħħar addizzjonijiet

17/07/2012

Mikrofinanzjament għall-Progress - Eżempji ta’ intraprendituri  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-MT-C

Il-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għall-Progress (fil-qasir, Mikrofinanzjament għall-Progress) li tnediet f’Novembru 2010, għandha l-għan li żżid l-aċċess għall-mikrofinanzjament madwar l-Ewropa. Il-mikrofinanzjament huwa għodda vitali sabiex tħeġġeġ it-tkabbir, u tagħti lil dawk in-nies li jista’ jkun ma jkollhomx l-opportunità mod ieħor, iċ-ċans li jwettqu l-ambizzjonijiet intraprenditorjali tagħhom. Il-fuljett tal-Mikrofinanzjament għall-Progress jagħti ħarsa ġenerali lejn il-modi li bihom l-inizjattiva tippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali fl-Ewropa u jagħti dettalji dwar kif in-nies jistgħu japplikaw għal mikrokreditu. Jagħti deskrizzjoni ta’ intraprendituri minn madwar l-Ewropa li diġà bbenefikaw mill-Mikrofinanzjament għall-Progress. Il-fuljett huwa disponibbli f’format stampat bi 22 lingwa uffiċjali tal-UE u f’format elettroniku bl-Irlandiż.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

15/03/2012

ESF legal papers - Consolidated Structural Funds Legislation for the programming period 2007-2013  (15/03/2012)

Catalog N. : KE-31-11-444-EN-C

The European Commission has produced consolidated versions of EU legislation governing the application of structural funds so as to support Member State authorities in managing related measures. This publication contains legal papers related to the European Social Fund (ESF) and subsequent legislative amendments. They set out the overall remit of the ESF, lay down general provisions for use of funds and establish rules for implementation of ESF-funded actions. The publication is available in printed format in English and French.

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalog N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni fl -Azzjoni  (05/01/2012)

Catalog N. : KE-31-11-404-MT-C

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) jikkofinanzja miżuri biex jgħinu lil ħaddiema li spiċċaw vittmi tas-sensji tal-massa minn negozju wieħed jew settur fi ħdan l-istess reġjun, jew żewġ reġjuni li jmissu ma’ xulxin biex isibu xogħlijiet ġodda. Dan il-fuljett jipprovdi l-informazzjoni dwar l-isfond tal-azzjonijiet tal-FEG f’ħames Stati Membri tal-UE. Dan jinkludi intervisti ma’ nies li jew ibbenefikaw mill-miżuri jew kienu nvoluti f’implimentazzjoni tagħhom. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u f’format elettroniku fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha tal-UE.

27/09/2011

PROGRESS fl -azzjoni: Il-programm tal-UE dwar l-impjiegi u s-solidarjetà soċjali 2007–2013  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-MT-C

PROGRESS (2007-2013) huwa programm tal-UE għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali li twaqqaf sabiex jipprovdi sostenn finanzjarju li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. Din il-pubblikazzjoni tispjega b'mod ġenerali l-objettivi għal perjodu qasir u dawk għal perjodu fit-tul u tagħti bosta eżempji ta' kif il-programm qiegħed isostni l-iżvilupp u l-koordinazzjoni tal-impjiegi u l-politika soċjali Ewropea u kif id-diversi partijiet interessati huma involuti fit-tfassil tal-politika kemm f’livell nazzjonali kif ukoll f’livell tal-UE. Din il-pubblik azzjoni hi disponibbli f’format stampat bil-lingwi uffi ċjali kollha tal-UE.

25/07/2011

Mikrofinanzjament għall-Progress - Ħolqien ta’ opportunitajiet  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-168-MT-D

Il-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għall-Progress (Mikrofinanzjament ta’ Progress) hija inizjattiva tal-UE bl-iskop li tagħmilha aktar faċli lin-nies li jridu jibdew jew ikabbru n-negozju żgħir tagħhom biex ikollhom aċċess għall-kreditu. Din l-inizjattiva tippromwovi x-xogħol u l-inklużjoni soċjali permezz tal-intraprenditorja u x-xogħol indipendenti fl-Ewropa u hija koordinata mill-viċin bi strumenti eżistenti biex tgħin il-mikrofinanzjament fl-Unjoni Ewropea. Il-fuljett dwar il-Mikrofinanzjament għall-Progress jipprovdi ħarsa ġenerali tal-istrument ta’ mikofinanzjament, min jista’ jibbenifika minnu u kemm jistagħu japplikaw nies għalih. Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-forma stampata fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2009 — Performance at a glance  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-30-10-374-EN-D

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. In addition to the full report, this factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report.

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+