Naršymo kelias

Finansavimas

 • 27/01/2017

  The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020

  This study provides an evidence-based review of EU countries' strategic choices in the programming of the European Social Fund. This EU-level report was prepared on the basis of 28 country factsheets. The summary analysis aggregates the variables collected in the country factsheets in order to provide EU level figures. This cross-country analysis also allows to compare the solutions adopted by Member States and clusters of Member States and region, and to identify the main trends across the EU.

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Europos socialinis fondas – investicijos į žmones

  Šioje brošiūroje aprašoma, kaip ESF projektais remiami žmonės, kurie kitaip neturėtų galimybės dalyvauti mokymuose, įgyti kvalifikaciją ir gauti gerą darbą. Dėl savo dydžio ir apimties fondas turi didelę įtaką darbo rinkai ir visuomenei apskritai. Kai kuriose šalyse ESF padengia apie 90 proc. faktinių išlaidų darbo rinkos priemonėms. Fondas yra pagrindinė ES priemonė, kuria siekiama užimtumo didinimo, skurdo mažinimo ir mokymosi rezultatų gerinimo Sąjungoje tikslų.

  Leidinyje paaiškinama, kaip ESF veikia, pristatomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu pasiekti rezultatai ir pateikiama realaus gyvenimo pavyzdžių, kaip fondas padėjo keliems žmonėms iš milijonų, kuriems jis kasmet teikia paramą.

 • 14/12/2016

  Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) - Edition 2016 - Poster

  The Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) offers assistance to some of the most vulnerable persons in the EU – every year, it helps over 10 million people. The assistance may take the form of food, clothing and other essentials, accompanied by advice, counselling or other help to re-integrate into society. The FEAD may also finance stand-alone social inclusion activities for the most deprived persons, which are designed to strengthen people’s skills and capacities so that they can overcome difficulties or discrimination they face in everyday life.