Naršymo kelias

Finansavimas

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

17/07/2012

Mikrofinansų priemonė „Progress“ - Verslininkų portretai  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-LT-C

2010 m. įkurta Europos mikrofinansų priemonė „Progress“ (mikrofinansų priemonė „Progress“) siekia palengvinti prieigą prie mikrofinansavimo visoje Europoje. Mikrofinansavimas ypač svarbus skatinant ekonomikos augimą ir suteikiant kai kuriems žmonėms vienintelę galimybę įgyvendinti savo svajonę užsiimti verslu. Informaciniame lapelyje apie mikrofinansų priemonę „Progress“ apžvelgiama, kaip ši iniciatyva skatina užimtumą ir socialinę įtraukti Europoje, taip pat aiškinama, ką daryti norint kreiptis dėl mikrokredito. Lapelyje pasakojama apie Europos verslininkus, jau pasinaudojusius mikrofinansų priemone „Progress“. Lapelis išspausdintas 22 oficialiosiomis ES kalbomis, taip pat yra jo elektroninė versija airių kalba.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

15/03/2012

ESF legal papers - Consolidated Structural Funds Legislation for the programming period 2007-2013  (15/03/2012)

Catalog N. : KE-31-11-444-EN-C

The European Commission has produced consolidated versions of EU legislation governing the application of structural funds so as to support Member State authorities in managing related measures. This publication contains legal papers related to the European Social Fund (ESF) and subsequent legislative amendments. They set out the overall remit of the ESF, lay down general provisions for use of funds and establish rules for implementation of ESF-funded actions. The publication is available in printed format in English and French.

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalog N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla  (05/01/2012)

Catalog N. : KE-31-11-404-LT-C

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) iš dalies finansuoja priemones, kuriomis siekiama padėti darbuotojams, tapusiems masinių atleidimų iš darbo vienoje įmonėje ar viename sektoriuje aukomis; parama teikiama, jei įmonė ar sektorius vykdo veiklą viename ar dviejuose gretimuose regionuose. Šioje brošiūroje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija apie EGF veiksmus penkiose ES valstybėse narėse. Joje taip pat pateikiami pokalbiai su žmonėmis, kurie pasinaudojo šiomis priemonėmis ar dalyvavo jas įgyvendinant. Šis leidinys yra išspausdintas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bei pateikiamas elektronine forma visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

27/09/2011

PROGRESS ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos (2007–2013 m.) įgyvendinimas  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-LT-C

PROGRESS (2007–2013 m.) yra ES užimtumo ir visuomenės solidarumo programa, parengta finansinei paramai teikti siekiant prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo. Šioje publikacijoje išdėstyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai programos tikslai bei pateikiami keli pavyzdžiai, kaip programa remia Europos užimtumo ir socialinės politikos plėtrą ir koordinavimą bei kaip skirtingos suinteresuotosios šalys dalyvauja formuojant politiką ES ir nacionaliniu lygmenimis. Šis leidinys yra išspausdintas visomis ofi cialiosiomis ES kalbomis.

25/07/2011

Mikrofinansų priemonė „Progress“ - Galimybių sudarymas  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-168-LT-D

Europos mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ (mikrofinansų priemonė „Progress“) yra ES iniciatyva, kuria siekiama palengvinti galimybę gauti kreditą asmenims, norintiems pradėti ar plėtoti savo smulkųjį verslą. Šia iniciatyva skatinamas darbo vietų kūrimas ir socialinė įtrauktis Europoje propaguojant verslininkystę ir savarankišką darbą ir ji yra glaudžiai derinama su esamomis Europos Sąjungos mikrofinansų rėmimo priemonėmis. Mikrofinansų priemonės „Progress“ informaciniame lapelyje pateikiama trumpa mikrofinansų skyrimo priemonės apžvalga ir informacija apie tai, kam ji galėtų būti naudinga ir kaip pateikti paraišką. Šis informacinis lapelis atspausdintas visomis oficialiomis ES kalbomis.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2009 — Performance at a glance  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-30-10-374-EN-D

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. In addition to the full report, this factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report.

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“