Cosán nascleanúna

Maoiniú

Tabhair faoi deara nach mbeidh foilseacháin áirithe ar fáil ach amháin i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis.

Na doiciméid is déanaí

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalóg N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

15/03/2012

ESF legal papers - Consolidated Structural Funds Legislation for the programming period 2007-2013  (15/03/2012)

Catalóg N. : KE-31-11-444-EN-C

The European Commission has produced consolidated versions of EU legislation governing the application of structural funds so as to support Member State authorities in managing related measures. This publication contains legal papers related to the European Social Fund (ESF) and subsequent legislative amendments. They set out the overall remit of the ESF, lay down general provisions for use of funds and establish rules for implementation of ESF-funded actions. The publication is available in printed format in English and French.

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalóg N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú i mbun Gníomhaíochta  (05/01/2012)

Catalóg N. : KE-31-11-404-GA-C

Leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) déantar bearta a chómhaoiniú chun cabhrú le hoibrithe poist nua a fháil, ar oibrithe iad lenar bhain iomarcaíochtaí ar scála mór ó ghnóthas nó ó earnáil amháin laistigh den réigiún céanna nó laistigh de dhá réigiún thadhlacha. Sa bhróisiúr seo cuirtear faisnéis chúlra ar fáil maidir le gníomhaíochtaí an CECD i gcúig Bhallstát de chuid an AE. Tá agallaimh ann freisin le daoine a bhain leas as na bearta nó a raibh baint acu le cur chun feidhme na mbeart. Tá leagan clóite den fhoilseachán seo ar fáil i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis agus tá fáil air i leagan leictreonach i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE.

27/09/2011

PROGRESS i ngníomh: Clár an AE maidir le fostaíocht agus dlúthpháirtíocht shóisialta 2007-2013  (27/09/2011)

Catalóg N. : KE-30-11-242-GA-C

Is éard atá in PROGRESS (2007-2013) clár an AE maidir le Fostaíocht agus Dlúthpháirtíocht Shóisialta, a bunaíodh chun tacaíocht airgeadais a sholáthar chun cabhrú le cur i bhfeidhm na Straitéise Eoraip 2020. San fhoilseachán seo leagtar amach cuspóirí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha an chláir agus tugtar roinnt samplaí de na bealaí ina bhfuil an clár ag tacú le beartas fostaíochta agus sóisialta Eorpach a fhorbairt agus a chomhordú agus de na bealaí ina bhfuil baint ag páirtithe leasmhara éagsúla le ceapadh beartais ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

25/07/2011

Micrea-Airgeadas Don Dul Chun Cinn - Deiseanna a chruthú  (25/07/2011)

Catalóg N. : KE-31-11-168-GA-D

Is tionscnamh de chuid an AE an Áis Mhicrea-airgeadais Progress (Micrea-airgeadas Eorpach) atá dírithe ar rochtain níos éasca ar chreidmheas a thabhairt do dhaoine atá ag iarraidh a ngnó beag féin a thosú nó a fhorbairt. Cuirtear fostaíocht agus cuimsiú sóisialta chun cinn leis an an tionscnamh nua seo trí fhiontraíocht agus féinfhostaíocht san Eoraip agus déantar é a chomhordú go dlúth le hionstraimí atá ann cheana féin chun cabhrú le micrea-airgeadas san Aontas Eorpach. Soláthraítear forbhreathnú gasta le bileog Mhicrea-airgeadas Progress ar an ionstraim micrea-airgeadais, ar na daoine a d’fhéadfadh leas a bhaint aisti agus conas is féidir le daoine iarratas a chur isteach uirthi. Tá an bhileog seo ar fáil i bhformáid phriontáilte i ngach teanga oifigiúil an AE.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalóg N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2009 — Performance at a glance  (02/07/2010)

Catalóg N. : KE-30-10-374-EN-D

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. In addition to the full report, this factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report.

02/07/2010

Progress Annual Performance Monitoring Report 2009 — Monitoring of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13)  (02/07/2010)

Catalóg N. : KE-XC-10-001-EN-N

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. It demonstrates how Progress-funded activities have actually contributed to the achievements of EU policy goals and illustrates their concrete benefits for Europeans. The report highlights some of the most successful actions that have led to significant and lasting effects for the Member States, for example, in terms of policy transfer and mutual learning. It also gives recommendations on actions to enhance the programme's efficiency and effectiveness. In addition to the full report, a factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report. This brochure is available in electronic format in English, French and German.

03/05/2010

The Social Situation in the European Union 2009  (03/05/2010)

Catalóg N. : KE-AG-10-001-EN-C

The Social Situation Report — published annually since 2000 — presents key indicators in 17 statistical portraits that address a range of social policy concerns for the European Union: population; education and training; labour market; social protection; income, social inclusion and living conditions; gender equality and health and safety. Sixteen of the chosen twenty-five key indicators presented in the portraits are among the Structural Indicators which are used in order to monitor the progress towards the agreed targets based on the Lisbon Strategy for growth and jobs. This report is available in printed format in English only.

    Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+