Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Rahoitus

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

<<<<<<< HEAD
17/07/2012

Progress-mikrorahoitus - Henkilökuvia yrittäjistä  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-FI-C

Vuonna 2010 käynnistetyn Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn (Progress-mikrorahoituksen) tavoite on parantaa mikrorahoituksen saatavuutta kaikkialla Euroopassa. Mikrorahoitus on tärkeä kasvua edistävä työkalu; se antaa ihmisille, joilla ei ehkä muuten olisi mahdollisuuksia, tilaisuuden toteuttaa yrittäjyyteen liittyviä tavoitteitaan. Esite Progress-mikrorahoituksesta antaa yleiskuvan tavoista, joilla aloite edistää työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta Euroopassa, ja sisältää tietoa mikroluoton hakemisesta. Siinä esitellään kaikkialla Euroopassa eläviä yrittäjiä, jotka ovat jo hyötyneet Progress-mikrorahoituksesta. Esite on saatavilla painettuna 22:lla EU:n virallisella kielellä ja iiriksi sähköisessä muodossa.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

15/03/2012

ESF legal papers - Consolidated Structural Funds Legislation for the programming period 2007-2013  (15/03/2012)

Catalog N. : KE-31-11-444-EN-C

The European Commission has produced consolidated versions of EU legislation governing the application of structural funds so as to support Member State authorities in managing related measures. This publication contains legal papers related to the European Social Fund (ESF) and subsequent legislative amendments. They set out the overall remit of the ESF, lay down general provisions for use of funds and establish rules for implementation of ESF-funded actions. The publication is available in printed format in English and French.

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalog N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

Euroopan globalisaatiorahaston toiminta  (05/01/2012)

Catalog N. : KE-31-11-404-FI-C

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) rahoittaa osittain toimenpiteitä, joilla autetaan yhden työnantajan palveluksessa tai yhdellä alalla tai alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella tapahtuneiden mittavien irtisanomisten vuoksi työttömiksi jääneitä löytämään uutta työtä. Tässä esitteessä annetaan taustatietoa Euroopan globalisaatiorahaston toimenpiteistä viidessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Siihen on myös haastateltu ihmisiä, jotka ovat joko hyötyneet toimenpiteistä tai osallistuneet niiden toteuttamiseen. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

27/09/2011

PROGRESS käynnissä: EU:n työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva ohjelma vuosiksi 2007–2013  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-FI-C

PROGRESS (2007–2013) on EU:n työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva ohjelma, joka on perustettu antamaan taloudellista tukea Eurooppa 2020-strategian täytäntöönpanon edistämiseksi. Tässä julkaisussa hahmotellaan ohjelman pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita ja annetaan useita esimerkkejä siitä, miten ohjelmasta tuetaan Euroopan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kehittämistä ja koordinointia, ja miten asianosaiset osapuolet osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon EU:n tasolla ja kansallisella tasolla. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

25/07/2011

Progressmikrorahoitus - Mahdollisuuksien luominen  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-168-FI-D

Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely (Progress-mikrorahoitus) on EU:n aloite, jonka tavoitteena on helpottaa sellaisten henkilöiden luotonsaantia, jotka haluavat perustaa oman pienyrityksen tai laajentaa jo olemassa olevaa yritystään. Tällä aloitteella edistetään Euroopan työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen avulla, ja se on sovitettu tiiviisti yhteen mikrorahoituksen edistämistä Euroopan unionissa koskevien nykyisten välineiden kanssa. Progress-mikrorahoitus-esite tarjoaa tiiviin katsauksen mikrorahoitusvälineeseen ja siihen, kuka voi hyötyä siitä ja miten sitä on mahdollista hakea. Tämä esite on saatavilla painettuna versiona kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2009 — Performance at a glance  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-30-10-374-EN-D

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. In addition to the full report, this factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report.

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa