Navigatsioonitee

Rahastamine

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalog N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond töös  (05/01/2012)

Catalog N. : KE-31-11-404-ET-C

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (GEF) kaasrahastab meetmeid ühes tööstusharus või samas või kahes kõrvutiasetsevas piirkonnas asetleidnud massiliste koondamiste tagajärjel töö kaotanud inimeste abistamiseks uute töökohtade leidmisel. Käesolevas brošüüris antakse taustinformatsiooni GEFi tegevustest viies ELi liikmesriigis. Samuti sisaldab väljaanne intervjuusid meetmetest abi saanud või nende rakendamisel osalenud inimestega. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena inglise, prantsuse ja saksa keeles ning elektroonilisel kujul kõigis ELi ametlikes keeltes.

27/09/2011

Rakendades programmi PROGRESS: Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm aastateks 2007–2013  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-ET-C

PROGRESS (2007–2013) on ELi tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm, mis on loodud Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimise rahaliseks toetamiseks. Käesolevas väljaandes kirjeldatakse programmi pikaajalisi ja lühiajalisi eesmärke ning tuuakse mitmeid näiteid selle kohta, kuidas programmi raames toetatakse Euroopa tööhõive- ja sotsiaalpoliitika arendamist ja kooskõlastamist ning kuidas erinevad huvitatud pooled osalevad ELi ja riiklikul tasandil poliitika kujundamises. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

25/07/2011

Mikrokrediidirahastult „Progress” - Võimaluste loomine  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-168-ET-D

Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” on ELi algatus, mille eesmärk on lihtsustada oma väikeettevõtet luua või arendada soovivate isikute juurdepääsu krediidile. Nimetatud algatus edendab tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust ettevõtlikkuse ja Euroopas füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise abil ning seda kasutatakse tihedas koostoimes Euroopa Liidu mikrorahastamise toetamise olemasolevate vahenditega. Mikrokrediidirahastu „Progress” infoleht annab kiire ülevaate mikrokrediidirahastu vahendist ning sellest, kes ja kuidas seda taotleda saab. Käesolev infoleht avaldatakse trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2009 — Performance at a glance  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-30-10-374-EN-D

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. In addition to the full report, this factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report.

02/07/2010

Progress Annual Performance Monitoring Report 2009 — Monitoring of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13)  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-XC-10-001-EN-N

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. It demonstrates how Progress-funded activities have actually contributed to the achievements of EU policy goals and illustrates their concrete benefits for Europeans. The report highlights some of the most successful actions that have led to significant and lasting effects for the Member States, for example, in terms of policy transfer and mutual learning. It also gives recommendations on actions to enhance the programme's efficiency and effectiveness. In addition to the full report, a factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report. This brochure is available in electronic format in English, French and German.

03/05/2010

The Social Situation in the European Union 2009  (03/05/2010)

Catalog N. : KE-AG-10-001-EN-C

The Social Situation Report — published annually since 2000 — presents key indicators in 17 statistical portraits that address a range of social policy concerns for the European Union: population; education and training; labour market; social protection; income, social inclusion and living conditions; gender equality and health and safety. Sixteen of the chosen twenty-five key indicators presented in the portraits are among the Structural Indicators which are used in order to monitor the progress towards the agreed targets based on the Lisbon Strategy for growth and jobs. This report is available in printed format in English only.

19/04/2010

Mikrokrediit on sinu uus rahastu  (19/04/2010)

Catalog N. : KE-32-10-254-ET-D

05/03/2010

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond - Kaotasid töö? GEF saab võib-olla aidata  (05/03/2010)

Catalog N. : KE-31-09-244-ET-N

GEF on loodud eesmärgiga rahastada töötajate individuaalset toetamist. Fond keskendub individuaalsetele vajadustele kohandatud meetmetele, mis peaksid aitama töötajatel oma koha tööturul võimalikult kiiresti tagasi võita.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel