Navigačný riadok

Chudoba a sociálne vylúčenie

 • 12/09/2007

  Joint Report on social protection and social inclusion 2007

  This second joint report on social protection and social inclusion examines the first ever integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level. The report includes country profiles identifying the key challenges in each Member State. It is available in English only.

 • 24/07/2007

  Measuring homelessness in Europe

  Commissioned by DG Employment and Social Affairs of the European Commission in December 2005, this research builds upon the recommendations of the study carried out in 2003 by the French statistical institute (INSEE) on behalf of Eurostat. This report provides tools to improve the knowledge of homelessness and housing deprivation.

 • 13/03/2007

  Súdržnejšia spoločnosť pre silnejšiu Európu

  Európska únia prostredníctvom procesu sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia EÚ koordinuje a podporuje aktivity členských štátov v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a pri reformách svojich systémov sociálnej ochrany založených na výmene politík a vzájomnom učení sa. V skutočnosti to podporuje dosiahnutie strategického cieľa trvalého hospodárskeho rastu Únie, väčšieho počtu a lepších pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti do roku 2010.

 • 04/08/2006

  Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006

  This second Joint Report on social protection and social inclusion responds directly to the challenge of the Hampton Court Summit and of Lisbon, and builds on the 2003 Communication "Strenghtening the social dimension of the Lisbon strategy: Streamlining open coordination in the field of social protection". It is available in English only.