Ścieżka nawigacji

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

12/09/2007

Joint Report on social protection and social inclusion 2007  (12/09/2007)

Catalog N. : KE-AK-07-001-EN-C, ISBN 978-92-05561-4

This second joint report on social protection and social inclusion examines the first ever integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level. The report includes country profiles identifying the key challenges in each Member State. It is available in English only.

24/07/2007

Measuring homelessness in Europe  (24/07/2007)

Catalog N. : KE-AR-07-001-EN-C, ISBN 978-92-79-05643-7

Commissioned by DG Employment and Social Affairs of the European Commission in December 2005, this research builds upon the recommendations of the study carried out in 2003 by the French statistical institute (INSEE) on behalf of Eurostat. This report provides tools to improve the knowledge of homelessness and housing deprivation.

13/03/2007

Większa spójność społeczna na rzecz silniejszej Europy  (13/03/2007)

Catalog N. : KE-76-06-439-PL-D

Dzięki procesowi ochrony socjalnej i integracji społecznej Unia Europejska koordynuje działania państw członkowskich w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego i zachęca do podejmowania takich działań. Pomaga również reformować systemy ochrony socjalnej poszczególnych państw poprzez wymianę rozwiązań i doświadczeń. Tym samym proces ten przyczynia się do realizacji strategicznego celu Unii, jakim jest zrównoważony wzrost gospodarczy, większa liczba i wyższa jakość miejsc pracy oraz większa spójność społeczna do 2010 r.

04/08/2006

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006  (04/08/2006)

Catalog N. : KE-76-06-018-EN-C, ISBN 92-79-01936-8

This second Joint Report on social protection and social inclusion responds directly to the challenge of the Hampton Court Summit and of Lisbon, and builds on the 2003 Communication "Strenghtening the social dimension of the Lisbon strategy: Streamlining open coordination in the field of social protection". It is available in English only.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+